En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Zagospodarowanie placu budowy

Organizuj plac budowy w taki sposób, aby prace można było wykonywać poprawnie i bezpiecznie. Wymaga to uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa już w fazie planowania projektu.

Zaplanować należy m.in. w jaki sposób:

 • zapewnić możliwość użycia pomocy technicznych,
 • rozstawić tymczasowe poręcze (zarówno na piętrach, jak i na dachach),
 • zabezpieczyć otwory w stropach i dachach przed upadkiem z wysokości,
 • odpowiednio rozwiesić siatkę bezpieczeństwa w konstrukcji budynku,
 • unieruchomić rusztowania,
 • zapewnić porządek na budowie,
 • zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznych oraz odpowiednie oświetlenie – zwłaszcza na obszarach wspólnych, z których korzysta kilku podwykonawców,
 • zapewnić bezpieczny montaż elementów budowlanych, np. elementów betonowych, kaset dachu i płyt korytkowych,
 • utworzyć stałe miejsca pracy do gięcia zbrojeń, cięcia belek itp.
 • zapewnić dobre warunki dojazdu i magazynowania, np. twarde podłoże na placach składowania, umożliwiające zastosowanie pomocy technicznych,
 • odpowiednio rozstawiać dźwigi itp.

Dostęp do placu

Przy wjeździe na plac budowy należy umieścić plan placu, umożliwiający orientację. Z planu tego musi wynikać, w których miejscach obowiązuje kask ochronny, ograniczenia prędkości, drogi jednokierunkowe itp., mające znaczenie dla bezpieczeństwa.

zagospodarowanie-img-1

Wjazdy i wyjazdy należy zaplanować oddzielnie i oznaczyć czytelnymi tablicami. W razie możliwości należy również oddzielić ruch pieszych od drogowego.

Drogi dla pojazdów oraz dla pieszych muszą być zaplanowane i skonstruowane odpowiednio do zakresu ich użytkowania o każdej porze.

Należy m.in. uwzględnić:

 • warunki pogodowe – konieczne drenaże i stabilną konstrukcję oraz nawierzchnię umożliwiającą odśnieżanie.
 • możliwość zastosowania koniecznych do transportu materiałów pomocy technicznych.

Ogrodzenia

Plac budowy oraz kontenery pracownicze muszą znajdować się za ogrodzeniem zamykanym poza godzinami pracy. Wszystkie budynki należy zamykać na klucz.

Porządek

Nieporządek na placu budowy zwiększa ryzyko wypadków. Jednocześnie może mieć negatywny wpływ na zyski i stanowić powód konfliktów między zespołami i firmami na placu.

Dlatego też plan BHP (PSS) musi uwzględniać, w jaki sposób ma być utrzymywany porządek na placu i kto jest odpowiedzialny za jego utrzymywanie.

Pomocne wskazówki w związku z utrzymywaniem porządku na placu budowy:

 • Nie gromadź materiałów w stosach, które grożą przewróceniem lub stwarzają jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo. Materiały przechowuj jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
 • Odpowiednio zakrywaj otwory studzienek itp.
 • Natychmiast usuwaj uszkodzone elementy rusztowań.
 • Miejsca składowania materiałów muszą mieć odpowiednie podłoże oraz być wzniesione ponad pozostały teren.
 • Odpady należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach.
 • Odpadów i materiałów nie wolno przechowywać w sposób utrudniający odśnieżanie, usuwanie błota i odprowadzanie wody.
 • Kable i przewody elektryczne należy podwieszać. Jeżeli przecinają one drogi dostępu i dojazdu, należy je podwiesić, wkopać lub zabezpieczyć w inny sposób.
 • Przewody elektryczne, ze sprężonym powietrzem, gazowe i wodne prowadzące do tymczasowych instalacji na placu budowy mogą być rozwieszone na ścianach lub pod sufitem. Jeżeli konieczne jest ułożenie ich na ziemi lub podłodze, należy umieścić je w sposób uniemożliwiający potknięcie się o nie lub ich uszkodzenie.
 • Nie wolno zamiatać na sucho. Należy używać odkurzacza, a prace porządkowe należy wykonywać w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się pyłu i innych szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń.
 • Podczas prac porządkowych nie usuwaj pokryw, poręczy i innych zabezpieczeń.
 • Wyposaż plac budowy w taki sposób, aby materiały itp. nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.
 • Odpady i puste opakowania umieszczaj w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach lub kontenerach i dbaj o ich regularne opróżnianie.

Byggepladsens indretning 2 kap 4

Zabezpieczenia przed przedmiotami spadającymi z wysokości

Chroń ruch pojazdów i pieszych na placu budowy oraz wzdłuż budynków przed przedmiotami spadającymi z wysokości.

Jeżeli osoby poruszają się wzdłuż budynków i rusztowań lub korzystają z ich wejść, należy rozstawić osłony, siatki bezpieczeństwa lub inne nakrycia.

Jeżeli nie jest możliwe rozmieszczenie wystarczających zabezpieczeń lub odgrodzeń, należy przekierować ruch.

Osłony muszą wznosić się na wysokość przynajmniej dwóch metrów i składać się z desek o grubości przynajmniej 25 mm. Zamiast osłon można również użyć siatki bezpieczeństwa, gęstej siatki o oczkach wielkości najwyżej 2 cm (nie mylić z ochronną siatką przeciwpyłową). Gęstsza struktura siatki może być konieczna, jeżeli istnieje zagrożenie spadania prętów gwintowych, sworzni, nakrętek itp.

Podczas umieszczania materiałów i narzędzi na dachach lub w innych miejscach na wysokości, należy upewnić się, że nie mogą one zsunąć się ani zostać porwane przez podmuch wiatru.

Pamiętaj, że spadające materiały, które ważą niewiele w stosunku do swoich rozmiarów mogą upaść w dużej odległości od budynku.