En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Wyposażenie kontenerów pracowniczych

Przed rozpoczęciem prac na placu budowy należy zawsze przygotować zaplecze socjalno-bytowe. Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie koniecznych udogodnień.

Skurvognsfaciliteter kap 4
Zazwyczaj są to kontenery pracownicze, w których znajdują się:

 • toaleta,
 • umywalka z bieżącą ciepłą wodą,
 • prysznice z szatnią,
 • oddzielne pomieszczenia szatni i jadalne,
 • 2 szafki dla jednego pracownika.

Funkcję kontenerów pracowniczych mogą również spełniać pomieszczenia socjalne w istniejącym budynku udostępnione pracownikom, tj. toalety, stołówka, łazienka, szatnia itp. Muszą one mieć przynajmniej taki sam standard jak zwykłe kontenery pracownicze.

Przejezdny kontener pracowniczy

Kontener pracowniczy może być przejezdny, jeżeli na placu budowy zatrudnionych jest najwyżej czterech pracowników na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.

Prace montażowe

W przypadku robót drogowych i innych prac montażowych, które wymagają przemieszczania się podczas ich wykonywania, powyższe postanowienia mogą zostać złagodzone.

Podłączenie do kanalizacji

Jeżeli prace na placu trwają więcej niż 2 miesiące, zawsze należy przyłączać toalety do kanalizacji.

W przypadku prac trwających krócej niż 2 miesiące, toalety należy podłączyć do kanalizacji, jeżeli instalacja nie wymaga wykopów itp.
Toaleta niepodłączona do kanalizacji musi mieć ten sam standard higieny jak toalety ze spłuczką i odpływem.

Liczba i odstęp

Pomieszczenia socjalne muszą być położone w odpowiedniej odległości w stosunku do siebie oraz poszczególnych miejsc pracy.

 • 1 umywalka na 5 osób,
 • 1 prysznic na 10 osób,
 • 1 toaleta na 15 osób.

Odległość do najbliższej toalety musi wynosić najwyżej 200 m lub być możliwa do przebycia w czasie 5 minut.

Krótki okres wykonywania prac

Szczególne przepisy dotyczące zaplecza socjalno-bytowego obowiązują, jeżeli:

 • prace trwają najwyżej 3 dni,
 • wymiar prac nie przekracza 6 osobodni,
 • lub pracownicy rozpoczynają i kończą dzień pracy w innym miejscu niż plac budowy.

W przypadku krótkiego okresu pracy pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikom podczas pracy dostęp do:

 • toalety,
 • odpowiedniego pomieszczenia jadalnego, jeżeli w czasie pracy przewidziane są przerwy na posiłek,
 • umywalki z bieżącą ciepłą wodą,
 • szatni z możliwością przechowywania ubrań i przedmiotów osobistych,
 • możliwości suszenia odzieży roboczej, jeżeli zmoknie podczas wykonywania pracy.

Ponadto muszą być również dostępne prysznice i szatnie, w których zwykłe ubrania i odzież robocza przechowywane są oddzielnie, jeżeli:

 • prace są związane z pyleniem lub dużym zabrudzeniem,
 • materiały wykorzystywane podczas prac stwarzają zagrożenie dla zdrowia,
 • prace niosą ze sobą ryzyko kontaktu ze szkodliwymi dla skóry substancjami i materiałami lub istotne jest zapobieganie ich rozprzestrzenianiu,
 • pracownicy są narażeni na działanie wysokiej temperatury lub duży wysiłek fizyczny.

Szczególne wymagania – prace kanalizacyjne, azbest, asfalt, ołów, epoksydy i poliuretan

Dla prac, w przypadku których pracownicy narażeni są na kontakt z substancjami i materiałami, bakteriami itp., które mogą być szkodliwe dla zdrowia, obowiązują szczególne przepisy organizacyjne, dotyczące np. pomieszczeń łazienkowych i szatni. Patrz np. rozdział dotyczący azbestu, epoksydów i ścieków.

Wyposażenie kontenerów pracowniczych

Utrzymanie wewnętrznych ścian kontenerów pracowniczych w czystości musi być łatwe. Wysokość pomieszczeń musi wynosić przynajmniej 2,1 m. Dla większych jednostek (np. pawilonów) obowiązuje wartość 2,3 m.

Pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane, wyposażone w oświetlenie i izolację, a temperatura podczas użytkowania nie może wynosić mniej niż 18°C.
W pomieszczeniach nie wolno przechowywać narzędzi, materiałów itp.

Pomieszczenia jadalne

Na powierzchnię pomieszczenia jadalnego musi składać się jeden m2 na osobę i jeden m2 ponadto. W pomieszczeniu tym musi znajdować się lodówka. Należy również zapewnić możliwość podgrzewania posiłków oraz wody do zaparzania kawy itp. Pomieszczenie musi być wyposażone w dwa wywietrzniki.

Okna muszą mieć powierzchnię o wielkości przynajmniej 10% powierzchni podłogi. Muszą być wyposażone w osłony przeciwsłoneczne, a przynajmniej jedno z nich musi być otwierane.

Szatnia

Pomieszczenie szatni musi mieć wielkość przynajmniej jednego m2 na osobę, wyłączając obszar łazienki i pryszniców.

Szatnia musi być wyposażona w jeden wywietrznik.

Pracownicy muszą mieć możliwość oddzielnego przechowywania zwykłych ubrań i odzieży roboczej.

Dlatego też muszą być dostępne dwie szafki lub jedna szafka z przegrodą. Pojedyncza szafka musi mieć wymiary 25 cm x 25 cm x 175 cm, szafka z przegrodą musi być dwa razy szersza, czyli 50 cm.

Szafki muszą być wyposażone w zamek, półkę oraz otwór wentylacyjny, a w ich pobliżu musi znajdować się ławka.

Musi być możliwość suszenia dzieży roboczej w szafkach lub na wspólnym wieszaku.

Łazienka

Należy zapewnić bezpośrednie przejście z szatni do pomieszczenia z prysznicami. Prysznice muszą mieć dopływ zarówno ciepłej, jak i zimnej wody.

Powierzchnia podłogi każdego prysznica musi mieć przynajmniej 1 m2, a samej kabiny prysznicowej 0,64 m2.
Pozostała powierzchnia o wielkości do 1 m2 dodawana jest do powierzchni szatni.

Należy zapewnić możliwość wentylacji, najlepiej mechanicznej.

Toalety i umywalki

Toalety na placu budowy powinny być podłączone do kanalizacji i być wyposażone w spłuczki.

Jeżeli nie jest możliwe podłączenie toalety do kanalizacji, muszla klozetowa oraz pojemnik toalety muszą być oddzielone oraz spełniać te same standardy higieny jak toaleta ze spłuczką.

Pomieszczenie toalety musi mieć powierzchnię przynajmniej jednego metra kwadratowego.

Jeżeli toaleta jest dostępna z zewnątrz, w pomieszczeniu musi znajdować się umywalka. Powierzchnia podłogi musi wynosić przynajmniej 1,2 m².

Nocleg w przypadku dużych projektów

W przypadku dużych projektów budowlanych, montażowych i infrastrukturalnych, do których zatrudniani są pracownicy spoza terenów lokalnych, konieczna może być organizacja miejsca noclegu. Nocleg pracowników może być uwzględniony w dokumentacji przetargu lub stanowić część oferty pracodawcy.

W tym zakresie nie ma zastosowania duńska ustawa o środowisku pracy, dlatego też nie ma jasnych wytycznych odnośnie wyposażenia i organizacji kwater pracowniczych. Następujące punkty należy traktować jedynie jako zalecenia Rady ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym (BAR).

Nie zawsze jest możliwe umieszczenie kwater pracowniczych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji projektu budowlano-montażowego. Przy ustalaniu rozmieszczenia kwater pracowniczych należy zawsze zadbać o najlepsze rozwiązania transportowe. Niezwykle istotne jest uwzględnienie łatwego dostępu do publicznych środków transportu oraz sklepów umożliwiających zakup podstawowych artykułów o godzinach otwarcia dopasowanych do godzin pracy placu budowy. Dużą rolę odgrywa również sąsiedztwo centrów sportowych i rozrywki.

Miejsce zakwaterowania powinno posiadać:

 • stałego gospodarza/kierownika kwater, wspierającego również przedsięwzięcia pracowników w czasie wolnym
 • wysoki standard czystości
 • możliwość prania odzieży
 • ofertę prostych, przyjemnych zajęć w czasie wolnym
 • politykę odnośnie palenia tytoniu i spożywania alkoholu
 • ofertę wyżywienia: śniadanie i kolacja w systemie elastycznym czasowo, umożliwiającym spożywanie posiłków poza wyznaczonymi porami

Wyposażenie powinno umożliwiać:

 • dobry sen, przede wszystkim wygłuszać hałasy
 • higieniczne przechowywanie i przygotowywanie posiłków, zapewniające pracownikom prywatność zarówno podczas ich przyrządzania, jak i spożywania
 • zdrowe wyżywienie w odpowiedniej ilości rano i wieczorem
 • komunikację ze światem zewnętrznym, np. telefon i połączenie internetowe
 • poczucie wspólnoty

Przyczepy i kontenery nie stanowią optymalnych kwater mieszkalnych dla pracowników budowlanych.