Stacjonarne miejsca pracy

Prace z wykorzystaniem stacjonarnych pił tarczowych, stołów warsztatowych, gwinciarek oraz inne prace wykonywane w jednym miejscu przez dłuższy czas muszą odbywać się w budynku, kontenerze, namiocie lub w miejscu osłoniętym przynajmniej dachem.

Stationære arbejdssteder kap 4

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • Dobre oświetlenie.
  • W razie konieczności ogrzewanie i wentylację.
  • Odpowiednią wysokość stołów roboczych.
  • Odpowiednią ilość miejsca na pomoce techniczne do transportu ciężkich przedmiotów.
  • Dla prac, podczas których wytwarza się szkodliwy dla zdrowia pył, dym lub opary, należy zazwyczaj zapewnić wentylację odprowadzającą powietrze na zewnątrz.
  • W przypadku głośnych prac należy ograniczyć narażenie innych osób znajdujących się na placu na zbędne hałasy. Hałas należy wygłuszać zgodnie z możliwościami technicznymi.