En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Przygotowanie placu budowy do robót w okresie zimowym

Do ochrony stacjonarnych miejsc pracy przed oddziaływaniem warunków pogodowych (np. podczas gięcia żelaza, cięcia przy pomocy stacjonarnej piły tarczowej, docinania rur itp.), niezależnie od pory roku, należy rozstawić kontenery, zadaszenie lub umożliwić wykonywanie tych prac w budynku.

W okresie zimowym należy zapewnić ochronę przed wodą, deszczem, gradem i śniegiem oraz zimnem i ciemnością.

Vinterforanstaltninger kap 4

Przepisy Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy zawarte w rozporządzeniu dotyczącym zagospodarowania placów budowy zawierają wymogi odnośnie wyposażenia zimowego w okresie od 1 października do 31 marca.

Budynki w stanie surowym, rusztowania i otwarte konstrukcje należy zakrywać, jeżeli:

  • prace trwają dłuższy okres (w budynkach surowych ok. 3 dni, a na rusztowaniach itp. ok. 6 dni).
  • pogoda jest na tyle niekorzystna, że pracownikom grożą szkodliwe dla zdrowia oddziaływania.
  • rozmieszczenie osłon jest możliwe i wskazane.

Przepisy Duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej i Budownictwa dotyczące prac zimowych obowiązują w okresie od 1 listopada do 31 marca. Przepisy te dzielą środki bezpieczeństwa na te związane z porami roku (deszcz itp.), których koszty pokrywa wykonawca, oraz pogodowe (śnieg, mróz itp.), których koszty pokrywa inwestor. W pouczeniu do tych przepisów zamieszczono szereg opisów, które mają znaczenie dla środowiska pracy w okresie zimowym.

Zbiorowe układy pracy zawierają wytyczne związane z kosztami środków bezpieczeństwa w okresie zimowym oraz wytyczne związane z dostawą, rozstawianiem i przemieszczaniem zabezpieczeń/osłon.

Poszczególne elementy budowlane mogą wymagać wykonywania prac w suchym otoczeniu. Może to oznaczać konieczność montażu zadaszenia.

Zadbaj o to, by prace kanalizacyjne i drenażowe zostały przeprowadzone w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zimy.

Drogi oraz miejsca magazynowania muszą być wyposażone w efektywny system odprowadzania wody.

Przewody zasilające (prąd, woda) należy rozmieścić w odpowiednim czasie. Tymczasowe rury wodne i kanalizacyjne należy ocieplić.

W odpowiednim czasie zapewnij szufle, pługi śniegowe, zamiatarki i inne urządzenia potrzebne do odśnieżania. Pamiętaj również o żwirze, soli z mocznikiem i matach zimowych, które składować można na magazynie.

Środki bezpieczeństwa na zimowy okres budowy należy omówić na spotkaniu w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zimy.

Przykłady możliwych środków bezpieczeństwa:

  • Osłonięcie otworów w elewacjach folią plastikową na ramach itp.
  • Całkowite lub częściowe zakrycie żaluzjami plastikowymi itp.
  • Wykonanie skutecznej przegrody zewnętrznej lub osłony przed wiatrem.
  • Częściowe lub całkowite zadaszenie.
  • W przypadku montażu żaluzji plastikowych na rusztowaniu należy zapewnić wystarczającą ilość mocowań.
  • W przypadku użycia siatek nie jest wymagana ta sama liczba mocowań, jak w przypadku osłon żaluzjowych. Siatka zatrzymująca do 50% wiatru nie ogranicza widoczności i tym samym stanowi niekiedy dostateczne i dopuszczalne rozwiązanie.