En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Prace dachowe

  • Dach należy zabezpieczyć, niezależnie od jego wysokości i stopnia nachylenia, jeżeli występuje szczególne zagrożenie upadkiem z wysokości lub jeżeli ewentualny upadek byłby szczególnie niebezpieczny.
  • Narzędzia i materiały należy zabezpieczyć przed zsuwaniem się lub zrzuceniem z dachu przez podmuch wiatru.
  • Prace wykonywane pod lub na okapie itp. należy zabezpieczyć rusztowaniami.
  • Przy wyborze środków bezpieczeństwa należy uwzględnić rodzaj prac, warunki pogodowe, rodzaj powierzchni dachu i miejsca lądowania w razie upadku z wysokości oraz połączenia wszystkich tych czynników.
  • Otwory w dachu zawsze należy zabezpieczać poręczami lub wytrzymałymi osłonami.

Płaskie dachy o kącie nachylenia mniejszym niż 15 stopni

Poręcze należy rozstawić wzdłuż krawędzi dachu, jeżeli pracownicy pracują lub przebywają na dachu o nachyleniu do 15° oraz jeżeli krawędź dachu znajduje się na wysokości powyżej 3,5 m nad ziemią.

Arbejde på tage 1 kap 4

W szczególnych przypadkach, podczas wykonywania prac na powierzchni o dobrej przyczepności, w dobrych, bezwietrznych warunkach pogodowych, poręcze należy rozstawić na wysokości powyżej 5 m.

Poręcz można wymienić na wyraźne i trwałe oznakowanie umieszczone w odległości 2 m od krawędzi dachu, jeżeli podczas wykonywania prac nie trzeba zbliżać się do niej na mniejszą odległość. W takim przypadku na obszarze wykraczającym poza to oznakowanie nie wolno poruszać się ani umieszczać materiałów.

Oznakowanie musi składać się przynajmniej z pachołków, między którymi należy umieścić odgradzające listwy, łańcuchy itp. Nie wolno używać w tym celu taśmy oddzielającej.

Funkcję poręczy może również pełnić korona muru na dachu, jeżeli ma wysokość przynajmniej 1 m.

Dachy pochyłe o kącie nachylenia powyżej 15 stopni

Prace na dachach pochyłych należy zabezpieczać przed upadkiem z wysokości, jeżeli podstawa dachu znajduje się na wysokości powyżej 2 m nad podłożem, a pracownicy wykonują zadania lub poruszają się na wysokości powyżej 5 m.

Arbejde på tage 2 kap 4

Jeżeli rusztowanie używane jest jako zabezpieczenie podczas prac na dachach z nachyleniem, musi ono być wyposażone w osłonę, która z pewnością będzie w stanie zatrzymać osobę spadającą z dachu. Osłona musi mieć wysokość przynajmniej 1 m i stanowić zabezpieczenie przestrzeni o wysokości 1 m równoległej do płaszczyzny dachu. Użyj w tym celu np. stalowej siatki, płyt ze sklejki itp.
Platforma rusztowania może być umieszczona najwyżej 0,5 m pod podstawą dachu.

Pozostałe wymagania
Pamiętaj, że wejścia piwniczne, studzienki okien piwnicznych, ostre przedmioty i inne obiekty stwarzające zagrożenie w razie upadku z wysokości, wymagają zabezpieczenia niezależnie od wysokości dachu.

Dachy o kącie nachylenia 15° i powyżej:
W przypadku śliskiego podłoża do poruszania się po dachu używaj drabin dachowych. Można chodzić po łatach, jeżeli zapewniają one wystarczające bezpieczeństwo.

Dachy o kącie nachylenia 34° i powyżej:
Rozstawiaj osłony w taki sposób, aby pionowa odległość pracownika od najbliższej osłony nigdy nie przekraczała 5 m.

Jeżeli poruszanie się po łatach nie gwarantuje wystarczającego bezpieczeństwa, zawsze korzystaj z drabin dachowych.

Dachy o kącie nachylenia powyżej 60°:
Rozstawiaj osłony w taki sposób, aby pionowa odległość pracownika od najbliższej osłony nigdy nie przekraczała 2 m.

prace-dachowe-img-1

Jeżeli poruszanie się po łatach nie gwarantuje wystarczającego bezpieczeństwa, zawsze korzystaj z drabin dachowych.

Wymogi dotyczące poręczy i osłon dachowych

prace-dachowe-img-2

Poręcze wykonywane na placu budowy

Poręcze wykonywane na placu budowy, należy konstruować zgodnie ze standardem EN/DS 13374 dotyczącym tymczasowych poręczy lub z uwzględnieniem odpowiadającego poziomu bezpieczeństwa.

Drewno wykorzystywane do budowy poręczy musi być dobrej jakości oraz bez większych ciągłych pęknięć oraz innych uszkodzeń mogących je osłabić. Zgodnie ze standardem należy wykorzystywać przynajmniej drewno klasy C16.

Poręcze muszą być w stanie wytrzymać ciężar opierającej się lub upadającej na nie osoby oraz zapewniać odpowiednią podporę podczas poruszania się wzdłuż nich. Słupki muszą być w stanie wytrzymać obciążenie punktowe o wartości 1,25 kN (odpowiadającej ok. 125 kg) w miejscu mocowania listwy górnej i nie ulegać przesunięciu większemu niż 25 mm.

Prace przy szczytach dachów

Jeżeli podczas wykonywania prac odległość do szczytu dachu wynosi mniej niż 2 m, zawsze należy rozstawiać poręcze.

Arbejde på tage 5 kap 4

Poręcze muszą mieć poziom bezpieczeństwa klasy A i wysokość przynajmniej 1 m.

W wyjątkowych przypadkach, podczas wykonywania krótkich prac (do 4 godzin), można użyć odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Prace na istniejących dachach

Przed rozpoczęciem prac naprawczych lub przebudowy należy dokładnie zbadać konstrukcję i wytrzymałość dachu.

Pokrycie i ołatowanie niektórych dachów może nie być wystarczająco wytrzymałe i tym samym nie pozwalać na poruszanie się po nich. Dotyczy to np. transparentnych płyt falistych, płyt PVC oraz większości płyt eternitowych, gdy odstęp między poszczególnymi łatami jest większy niż ok. 0,46 m.
Jeżeli łaty nie są wystarczająco wytrzymałe, należy je wymienić na listwy o odpowiedniej grubości, oznakowanymi symbolem T1 oraz nazwą producenta.
Pomosty z poręczami umieszczone na otwartych dachach zabezpieczają pracowników przed upadkiem z wysokości przez otwór w podłożu. Między pomostami należy rozwiesić siatki bezpieczeństwa.

Nigdy nie używaj siatki bezpieczeństwa jako jedynego zabezpieczenia. Nie są one wystarczająco wytrzymałe, aby zapobiec spadnięciu z dachu przez otwór w podłożu.

Pomosty dekarskie

Korzystaj z odpowiednich pomostów dekarskich, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec nadwyrężaniu mięśni nóg w większym niż to konieczne stopniu.

Pomosty dekarskie i platformy powinny być zazwyczaj umieszczone w poziomie, umożliwiając łatwe poruszanie się po dachu.