En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Oświetlenie

Oświetlenie orientacyjne musi być uwzględnione w planie BHP. Zarówno sam plan, jak i dokumentacja przetargu muszą zawierać informacje o zakresie odpowiedzialności poszczególnych wykonawców budowlanych.

Ogólne warunki

Gniazda kontaktowe umieszczaj jak najbliżej wejścia. Jeżeli oświetlenie orientacyjne jest konieczne, lecz nie jest zainstalowane w miejscu pracy lub pomieszczeniu, należy zapewnić możliwość włączenia oświetlenia roboczego.

W miejscach, w których światło musi być włączone przez cały czas, należy tak rozmieścić gniazda kontaktowe, aby uniemożliwić przypadkowe odcięcie światła innym pracownikom. Użyj ewentualnie wyłącznika na klucz.

Rozdziel oświetlenie na jak najwięcej obwodów elektrycznych, aby obszary przypadające na jeden bezpiecznik nie były zbyt duże.

W niektórych miejscach należy rozważyć oświetlenie awaryjne.

Obszary i pomieszczenia, w których oświetlenie nie jest dostateczne należy zamknąć lub odpowiednio oznaczyć.

Pomieszczenia bez oświetlenia należy zamknąć, jeżeli istnieje zagrożenie upadkiem lub innymi urazami. Inne pomieszczenia i obszary, w których oświetlenie nie jest dostateczne można zamknąć lub stosownie oznaczyć.

Żarówki i bezpieczniki magazynuj w łatwo dostępnym miejscu.

Nieoślepiające oświetlenie

Oświetlenie nie może oślepiać, powodować odbicia lub wytwarzać nieprzyjemnego ciepła. Źródła światła zawsze należy umieszczać przynajmniej z dwóch stron, ponieważ zapobiega to powstawaniu cieni.

Niebezpieczeństwo pożaru lub wypadku związanego z instalacją elektryczną

Armaturę utrzymuj w czystości i dbaj o jej dobry stan. Po dokonaniu wymiany żarówek i lamp pamiętaj o ponownym umieszczeniu krat ochronnych.

Armatury przeznaczone do użytku na zewnątrz muszą być odpowiednio skonstruowane. Uszkodzone armatury mogą być przyczyną pożaru lub wypadku związanego z instalacją elektryczną.

Należy dokładnie rozważyć rozmieszczenie lamp. Lampy, których powierzchnie nagrzewają się do wysokiej temperatury, mogą stwarzać zagrożenie pożarem. Dlatego też nigdy nie ustawiaj ich na podłogach, gdzie mogłyby wejść w kontakt z materiałami łatwopalnymi.

Lampy bez podwójnego zabezpieczenia muszą być uziemione. Pamiętaj o zastosowaniu wtyczek przejściowych lub wymianie np. niemieckich lub szwedzkich wtyczek.

Oświetlenie orientacyjne

Oświetlenie orientacyjne jest konieczne do zapewnienia możliwości bezpiecznego poruszania się osób i pojazdów na obszarze placu budowy. Oświetlenie to musi mieć natężenie przynajmniej 25 luksów.

Oświetlenie robocze

Oświetlenie robocze jest konieczne do zapewnienia pracownikom możliwości bezpiecznego wykonywania prac. Należy je dostosować do rodzaju wykonywanych zadań.

Pomiary i ocena oświetlenia

Natężenie światła można zmierzyć przy pomocy światłomierza. Luks jest jednostką natężenia oświetlenia i określa ilość światła padającego na daną powierzchnię.

oswietlenie-img-1
Pamiętaj, że im starsze jest źródło światła, tym jest słabsze. Dlatego też rozsądnie jest wybierać wyższe wartości luksów niż podane w tym podręczniku.