En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Odpady

Odpady i puste opakowania należy przechowywać w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w regularnie opróżnianych kontenerach.

odpady

Materiały i odpady należy usuwać zgodnie z wytycznymi w tym zakresie wydawanymi przez poszczególne gminy.

Materiałów i odpadów nie wolno składować w sposób uniemożliwiający odśnieżanie oraz usuwanie błota i wody.

Zwróć uwagę na szczególne przepisy i środki ostrożności w związku z odpadami w postaci azbestu, produktów epoksydowych i izocyjanianowych oraz PCB. Dotyczy to również rozlanych substancji, pustych opakowań, brudnej odzieży roboczej itp.