En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Instalacje elektryczne

Ogólnie o instalacjach na placu budowy

Instalacje na placu budowy muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu o prądzie energetycznym.

Dokumentacja przetargu powinna definiować zakres odpowiedzialności poszczególnych wykonawców odnośnie instalacji elektrycznych na placu budowy lub ich części, w tym odnosić się do np. przedziałów czasowych.
Nowo zamontowane instalacje elektryczne muszą zostać zgłoszone w miejscowym zakładzie energetycznym przez autoryzowanego elektryka. Dotyczy to zarówno instalacji tymczasowych, jak i stałych.

Jeżeli z instalacji tymczasowych na placu budowy korzysta się w okresie dłuższym niż 3 miesiące, należy co 3 miesiące poddawać je kontroli przez autoryzowanego elektryka. Właściciel (użytkownik) tymczasowej instalacji odpowiada za jej stan i konserwację.

Dostawa prądu budowlanego

Kable elektryczne zasilające główne rozdzielnie elektroinstalacyjne lub panele wyłączników należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Można je np. podwiesić, wkopać lub osłonić w inny sposób.

El 1 kap 4
Aby uniknąć uszkodzenia kabli przewodzących prąd budowlany, nie powinny być one montowane na obszarze dróg dla pojazdów i pieszych. Jeżeli nie jest to możliwe, należy chronić kable przed mechanicznym przeciążeniem. Można je np. wkopać pod powierzchnię drogi.

El 2 kap 4

Wkopane kable muszą być umieszczone na głębokości przynajmniej 35 cm i osłonięte rurami, kształtownikami U lub plastikowymi płytami osłonowymi.

El 3 kap 4instalacje-elektryczne-img-1
Kable i przewody można również podwiesić na masztach, elementach budynku, rusztowaniach, kozłach itp. Należy je wtedy przytwierdzić przy pomocy materiałów izolacyjnych. W przypadku podwieszenia przewodów należy dobrze je oznakować i rozwiesić w miejscach nienarażonych na ruch osób i pojazdów lub na tyle wysoko, aby dźwigi, koparki, samochody ciężarowe i inne maszyny nie mogły w nie uderzać.

instalacje-elektryczne-img-2

Tymczasowe instalacje muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby nie było konieczne ich przemieszczanie.

Miękkie przewody, z wyjątkiem przewodów zasilających (przewodów urządzeń elektrycznych oraz przedłużaczy), jako minimum muszą być ciężkimi przewodami oponowymi – typ H07RN-F lub równorzędny.

Rozdzielnie budowlane

Rozdzielnie budowlane muszą posiadać oznakowanie CE i spełniać wymogi normy EN 60439-4. Nie wolno używać nieoznakowanych rozdzielni lub niespełniających tych standardów.

Ponadto muszą one być zabezpieczone przed przewróceniem, łatwo dostępne i umożliwiać łatwą obsługę. Obszar przed rozdzielnią musi być uprzątnięty.

Gniazda rozdzielni muszą być zabezpieczone przed pośrednim kontaktem z wyłącznikiem różnicowoprądowym (typu HFI lub HPFI). Do gniazd przeznaczonych do zasilania innych rozdzielni nie wolno podłączać innych materiałów. Gniazda te są oznakowane ostrzeżeniem, np.:
W przypadku przepalenia bezpiecznika można podjąć jedną próbę jego wymiany na nowy. Jeżeli nowy bezpiecznik również ulegnie przepaleniu, należy wezwać elektryka. Dotyczy to również ponownego podłączania bezpieczników automatycznych.

instalacje-elektryczne-img-3

Należy zapewnić możliwość odcięcia zasilania placu budowy. W tym celu w rozdzielniach na placu budowy muszą znajdować się zamykane na klucz wyłączniki.

Przedmioty użytkowe i narzędzia

Przedmioty użytkowe, podłączane do instalacji placu budowy, muszą być zabezpieczone przed pośrednim kontaktem.

Gniazda kontaktowe muszą być wyposażone w uziemienie połączone z przewodem ochronnym. Jako gniazda kontaktowe mogą służyć zwykłe, duńskie gniazda kontaktowe z uziemieniem, gniazda z bolcem uziemienia lub gniazda przemysłowe.

El 7 kap 4

Dotyczy to również bębnów kablowych itp. W tym przypadku uziemione muszą być zarówno wtyczka, jak i gniazdo.

Przedmioty użytkowe należy podłączać wyłącznie do odpowiedniego napięcia i rodzaju prądu. Podłączać można za pomocą wtyczki i gniazda lub stałego podłączenia, jak np. w przypadku dźwigów itp. Stałe podłączenie może wykonać jedynie autoryzowany elektryk.

Podłączone na stałe przedmioty użytkowe muszą być wyposażone w wyłącznik na klucz (wyłącznik naprawczy).

El 8 kap 4

Wtyczki, gniazda i nasadki muszą mieć dużą wytrzymałość mechaniczną, np. dwukolorowe (czerwone/zielone). Ze wtyczek i nasadek mogą wychodzić jedynie pojedyncze przewody.

Kabli nie wolno narażać na nadmierny naciąg, a ponadto należy je zabezpieczyć przed zakleszczeniem i przecięciem ostrymi krawędziami itp.

Bębny kablowe muszą być odpowiednio wytrzymałe, wyposażone przynajmniej w ciężkie przewody oponowe typu H07RN-F lub równorzędne przewody wytrzymałe na zużycie i wodoodporne, wyposażone w przewód ochronny i uziemienie.

El 9 kap 4

Pamiętaj, aby zawsze rozwijać cały przewód z bębna. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie stopienia zwiniętych kabli (zespolenia).

Przedsiębiorstwa muszą zapewnić regularną kontrolę elektrycznych narzędzi ręcznych zgodnie ze wskazówkami producenta.

  • Zwykłe elektryczne narzędzia ręczne (klasa I) należy poddawać przeglądom przynajmniej co dwa miesiące.
  • Podwójnie izolowane narzędzia (klasa II) należy poddawać przeglądom przynajmniej co sześć miesięcy. Większość profesjonalnych narzędzi ręcznych jest podwójnie izolowana.

El 10 kap 4

Wyłączniki różnicowoprądowe HFI-/HPFI są niezwykle czułe i mogą odcinać prąd również z powodu wilgoci. Zaleca się utrzymywanie złączy przewodów, takich jak gniazda, wtyczki i nasadki w suchym otoczeniu. Złącza można podwieszać, zakrywać lub opakować.