Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

Jeżeli istnieje zagrożenie upadkiem z wysokości, należy użyć odpowiednich zabezpieczeń. Może to polegać np. na montażu poręczy, rozstawieniu rusztowań, ogrodzeń lub rozwieszeniu siatki bezpieczeństwa. Same prace można również zorganizować w inny sposób, aby umożliwić np. skorzystanie z podnośnika osobowego z platformą roboczą (windy).

Podczas prac trwających krótko (maksymalnie 4 godziny) lub jeżeli nie jest możliwe zapewnienie innego zabezpieczenia, można skorzystać z wyposażenia osobistego w postaci zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

W przypadku jego użycia należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonej przez dostawcę.

  • Wybieraj wyposażenie, które nadaje się do wykonania danego zadania.
  • Przedkładaj wyposażenie zapobiegające upadkom nad wyposażenie zatrzymujące upadki.
  • W razie użycia wyposażenia zatrzymującego upadki należy zawsze stosować amortyzator upadku.
  • Punkt zakotwiczenia musi być w stanie wytrzymać obciążenie przynajmniej 12 kN (1200 kg).
  • W razie zastosowania wyposażenia zatrzymującego upadki należy zapewnić możliwość szybkiego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej, zawieszonej na linie.

W razie wykorzystania wyposażenia zatrzymującego upadki należy opracować plan gotowości na wypadek upadku. Plan ten musi uwzględniać zastosowanie wyposażenia ratunkowego, ponieważ osoba zawieszona na linie bardzo szybko odnosi obrażenia.

Kontrole i przeglądy

Kontrole, przeglądy, użytkowanie i przechowywanie wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawcę. Instrukcja ta musi być dołączona do sprzętu przy jego zakupie.

Przed użyciem sprzętu, nawet jeśli jest on nowy, skontroluj wszystkie części:

 

  • Instalacje powstrzymujące spadanie oraz urządzenia zaciskowe muszą być utrzymywane w czystości.
  • Sprzęt nie może mieć pęknięć nici, złamań ani oznak zużycia.

Sprzęt wykazujący uszkodzenia, mogące ograniczać jego funkcje, należy natychmiast usuwać lub naprawiać. Natomiast sprzęt wykorzystany do zatrzymania spadającej osoby należy zawsze wymieniać.

Przegląd techniczny wyposażenia ochronnego powinien wykonywać specjalista przynajmniej raz do roku lub częściej, jeżeli wyposażenie używane jest intensywnie. Instrukcja obsługi zawiera informacje o ewentualnej konieczności częstszego czyszczenia. Wyposażenie należy oznaczyć datą ostatniego przeglądu.

Przechowywanie w suchych, czystych miejscach chronionych przed światłem dziennym zwiększa żywotność sprzętu. Części metalowe należy zabezpieczać przed rdzewieniem. Okres przydatności wyposażenia do użytku nie przekracza zazwyczaj 5 lat.

Szelki

Szelki muszą być w stanie wytrzymać upadek osób. Istotne jest takie mocowanie liny do szelek, aby spadająca osoba po upadku zawieszona była w pionie.

Szelki muszą być dostosowane do użytkownika. Należy unikać wkładania pod nie luźnej odzieży.

faldsikring-1-kap-6-polsk

W przypadku zagrożenia upadkiem należy użyć szelek H z absorberem energii upadku.

Używaj szelek z liną do opuszczania i podnoszenia osób:

  • podczas prac w zbiornikach z wąskimi otworami wejściowymi.
  • podczas prac w głębokich studniach i silosach.

Pasy podtrzymujące/gorset

Jeżeli podczas pracy musisz używać rąk, np. podczas prac wykonywanych na słupach, zaleca się użycie pasów podtrzymujących, ograniczających zakres pracy i zapobiegających utracie równowagi (wyposażenie zapobiegające upadkom).

faldsikring-2-kap-6-polsk

Pasa podtrzymującego nie wolno używać, jeżeli istnieje zagrożenie swobodnym upadkiem. W przypadku zagrożenia swobodnym upadkiem należy użyć szelek H oraz amortyzatora upadku.

Liny

Lina łącząca szelki z pozostałym wyposażeniem zabezpieczającym przed upadkiem musi być wyprodukowana z włókien syntetycznych lub stalowych.

faldsikring-3-kap-6-polsk

Lina musi być jak najkrótsza, włączając amortyzator, elementy łączące itp.

Smycz

Smycz to stalowa lina (patrz rysunek na poprzedniej stronie), przytrzymywana przez słupki ogrodzenia. Istnieje połączenie do smyczy umożliwiające przemieszczanie się między słupkami poręczy. Jeżeli nie jest możliwe jego użycie, należy zastosować krótkie liny z karabinkami. Podczas mijania słupków poręczy, należy przypinać jedną przed odpięciem drugiej.  Słupki poręczy i stalowe liny, stosowane w wyposażeniu zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości należy wymieniać, jeżeli zostały narażone na obciążenie.

Urządzenia samohamowne

Automatyczny system powstrzymujący spadanie (urządzenie samohamowne) utrzymuje linę napiętą podczas pracy, co ogranicza drogę ewentualnego spadku w największym możliwym stopniu.

Urządzenia samohamowne należy zazwyczaj umieszczać nad głową pracownika, lecz niektórych rodzajów/modeli można używać na płaskich dachach, po uwzględnieniu szeregu środków ostrożności podawanych przez dostawcę.

Amortyzator upadku

Amortyzator upadku redukuje siłę upadku, przejmując część energii i zapobiegając zbyt ostremu hamowaniu.

Jako amortyzator mogą służyć np. liny z wbudowanym systemem absorpcji energii.

W systemach zabezpieczających przed upadkiem zawsze należy stosować amortyzatory. Nie wolno używać pasów i lin bez dodatkowej amortyzacji.

Elementy łączące, np. karabińczyki

Poszczególne części wyposażenia są zazwyczaj połączone z karabińczykiem lub innego rodzaju elementem łączącym. Element ten musi być samozamykający i musi mieć możliwość automatycznego lub ręcznego zaryglowania.

Istotna jest możliwość jego obsługi jedną ręką przy wykonaniu najwyżej dwóch ruchów. Nie korzystaj z ręcznych systemów ryglowania, jeżeli z karabińczyków korzystasz kilka razy podczas dnia pracy.

Zawsze wybieraj odpowiednie miejsce do zakotwiczenia wyposażenia zapobiegającego upadkom z wysokości. Nie wybieraj do tego rur instalacyjnych, kaloryferów itp., ponieważ nie są do tego przeznaczone.

Punkt zakotwiczenia musi być w stanie wytrzymać siłę upadku osoby, która odpowiada obciążeniu 10 kN (1000 kg). Lina, szyna itp. nie mogą odczepić się od punktu zakotwiczenia.

Punkt ten powinien być umieszczony w niewielkiej odległości nad miejscem pracy, aby czas spadku swobodnego był jak najkrótszy.

Oznakowanie

faldsikring-4-kap-6-polsk

W przypadku korzystania ze wspólnego systemu zabezpieczającego z poręczami i stalowymi linami, należy oznakować miejsce pracy tablicami.