En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Ochrona słuchu

Wymogi w związku z ochroną słuchu

Jeżeli pracodawca stwierdzi, że pracownicy narażeni są na hałas, ocena miejsca pracy powinna zawierać ocenę emisji hałasu. Należy przeprowadzić pomiary w zakresie umożliwiającym stwierdzenie stopnia obciążenia.

hoerevaern-1-kap-6-polsk

Pomiary mogą pomóc w ocenie konieczności zastosowania ochrony słuchu. Z zasady zakłada się, że jeżeli dwie osoby stojące w odległości 1 m od siebie są w stanie porozumiewać się ze sobą jedynie krzycząc, należy użyć ochrony słuchu, o ile nie jest możliwe ograniczenie hałasu w inny sposób.

Do obowiązków pracodawcy należy zagwarantowanie pracownikom należytej ochrony, jeżeli obciążenie hałasem przekracza 80 dB(A), lub górne wartości impulsów hałasu przekraczają 135 dB(C), oraz jeżeli hałas jest szkodliwy lub uciążliwy.

Pracownik ma obowiązek korzystania z ochrony słuchu, jeżeli nie jest możliwe zmniejszenie obciążenia hałasu lub wygłuszenia go do wartości poniżej 85 dB(A). To samo dotyczy sytuacji, kiedy nie jest możliwe wygłuszenie impulsów do wartości poniżej 137 dB(C). Po obniżeniu obciążenia hałasem do wartości 85 dB (A) mimo to należy korzystać z ochrony słuchu, jeżeli stwierdzi się, że prace mogą stwarzać zagrożenie dla narządów słuchu.

Duńska Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym (BFA) zaleca użycie wyposażenia ochrony słuchu w każdym przypadku o wartości między 80 a 85 dB(A) w celu pewnego uniknięcia wady słuchu.

Sprzętu należy używać przez cały czas narażenia na działanie hałasu. Zdjęcie ochrony słuchu w głośnych warunkach nawet na krótką chwilę może przyczynić się do znacznego uszkodzenia słuchu.

Ogólnie o ochronie słuchu

Sprzęt ochrony słuchu musi posiadać oznakowanie CE. Opakowanie oraz instrukcja obsługi muszą zawierać informacje m.in. o wartościach wygłuszenia dla różnych częstotliwości.

Umożliwia to dokonanie oceny, jakie wyposażenie ochrony słuchu wygłusza hałas w wystarczającym stopniu.

Ochrona słuchu nie ma na celu wygłuszenia hałasu w jak największym stopniu, ponieważ użytkownik powinien mieć możliwość porozumiewania się z otoczeniem i zrozumienia sygnałów ostrzegawczych.

Wygłuszenie nie może być większe niż to umożliwiające użytkownikowi zrozumienie tego, co się wokół niego dzieje, tzn. hałas należy wygłuszać do poziomu ok. 75-80 dB(A).

Jeżeli wymogi spełnia kilka typów ochrony słuchu, poszczególni pracownicy mogą wybrać najodpowiedniejszy dla nich rodzaj.

Lepszą ochronę gwarantuje zazwyczaj połączenie różnych typów ochrony słuchu, np. zatyczek do uszu i ochronników. W myśl tej zasady zatyczki do uszu chronią słuch po zdjęciu ochronników.

Zatyczki do uszu

Zatyczki do uszu mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku. Większość z nich można uformować i dopasować kształtem do zewnętrznego kanału słuchowego.

hoerevaern-2-kap-6-polsk

Istnieją również zatyczki do uszu o stałym kształcie produkowane na miarę.

Zatyczek dotykaj jedynie czystymi palcami, ponieważ brud w kanale słuchowym może podrażniać skórę i powodować egzemę.

hoerevaern-3-kap-6-polsk

Ochronniki

Ochronniki to ochrona słuchu obejmująca i zakrywająca uszy, przytrzymywana na miejscu przy pomocy pałąka lub taśmy, które można dostosować do kształtu głowy. Muszą one ciasno przylegać do uszu.

Należy regularnie kontrolować pierścienie uszczelniające (poduszki) ochronników i wymieniać je, jeżeli są sztywne lub uszkodzone.

hoerevaern-4-kap-6-polsk

Dostępne są również ochronniki słuchu do zamontowania na kasku. Istnieją też modele z wbudowaną elektroniką lub filtrami ograniczającymi i regulującymi dźwięk w ich wnętrzu. Zaletą ochronników elektronicznych lub z filtrami jest wygłuszanie dopiero po osiągnięciu przez hałas określonego poziomu (75–80 dB(A)).