Ochrona oczu

oejenvaern-1-kap-6-polsk

Jako wyposażenie ochrony oczu można zastosować okulary ochronne, osłony twarzy lub przyłbicę spawalniczą. Pracownicy powinni zawsze używać ochrony oczu, wykonując prace lub przebywając w miejscach, w których grozi im kontakt z lotnymi cząsteczkami, odpryskami, żrącymi gazami i oparami lub szkodliwym promieniowaniem.

Ochrona oczu musi ciasno przylegać do twarzy, ale jej pałąki i taśmy nie mogą uciskać ani obcierać.

oejenvaern-2-kap-6-polsk

Jeżeli konieczne jest zastosowanie ochrony oczu nieprzepuszczającej powietrza, nie może ona parować.

Podczas korzystania z wyposażenia ochrony oczu wraz ze środkami ochrony dróg oddechowych lub innym sprzętem bezpieczeństwa, należy zwrócić uwagę, aby nie obniżała ona całkowitego stopnia ochrony. W przeciwnym razie należy zastosować specjalistyczną ochronę kombinowaną.

Ochrona oczu musi być odpowiedniej wielkości i zapewniać dobrą widoczność, umożliwiając tym samym bezpieczną pracę. W przypadku używania okularów korygujących wzrok ochrona oczu musi być na tyle przestronna, aby umożliwić ich umieszczenie wewnątrz. W przeciwnym razie należy zastosować ochronę wzroku z odpowiednimi soczewkami korygującymi.

Okulary ochronne

oejenvaern-3-kap-6-polsk