Kaski ochronne

hjelm-1-kap-6-polsk

Jeżeli istnieje zagrożenie urazami głowy, zawsze należy nosić kask ochronny.

Ryzyko można podzielić na cztery rodzaje:

  • Materiały, narzędzia i. in., które grożą przewróceniem lub upadkiem z wysokości.
  • Przedmioty wystające ponad krawędzie lub ciężkie materiały i sprzęt zawieszony i kołyszący się w powietrzu.
  • Przewody elektryczne bez izolacji.
  • Ciasne przestrzenie, utrudniające poruszanie się bez kolizji.

Kasku ochronnego należy zawsze używać w miejscach, w których rozstawione są tablice z nakazem jego zastosowania.

Wybór odpowiedniego kasku ochronnego

Do wykonywania prac budowlanych potrzebny jest kask ochronny posiadający oznakowanie CE, wyprodukowany zgodnie ze standardem DS/EN 397. W instrukcji obsługi producenta można znaleźć informacje dotyczące zastosowania danego kasku.

O doborze kasku ochronnego decydują zazwyczaj konkretne warunki miejsca pracy. Jeżeli istnieje np. zwiększone ryzyko zakleszczenia głowy, należy wybrać kask posiadający szczególne właściwości ochronne w tym zakresie.

Kolor i fason kasku również może mieć znaczenie dla rodzaju wykonywanej pracy. Np. kask naziemnego asystenta dźwigowego musi mieć wyrazisty kolor gwarantujący dobrą widoczność dla operatora dźwigu.

Ważne jest, aby kask nie był cięższy niż to jest konieczne.

Podczas prac w niskich temperaturach należy pod kaskiem nosić czapkę, na kask nakładać termoizolacyjny pokrowiec lub izolować go od wewnątrz.

hjelm-2-kap-6-polsk

Jeżeli kask ochronny może się zsunąć z głowy z powodu szczególnych pozycji pracy lub przez podmuch wiatru, należy korzystać z modeli z paskiem pod brodą.

Używaj wyłącznie sprzętu pasującego do danego kasku. Dzięki temu nie utraci on swoich właściwości ochronnych. Kaski do użycia wraz z ochroną dróg oddechowych, słuchu lub oczu muszą być odpowiednio do tego przystosowane.

Dostosowanie i konserwacja

Kask ochronny należy usunąć, jeżeli jest pęknięty lub został narażony na silne uderzenie lub nacisk.

Kask musi być nieruchomo umieszczony na głowie i zapewniać odpowiednią odległość między jego skorupą a głową.

Wyściółka kasku jest narażona na kontakt z potem, brudem oraz wysoką temperaturą, dlatego też niszczy się szybciej niż jego skorupa. W związku z tym należy regularnie ją kontrolować oraz wymieniać zgodnie ze wskazówkami dostawcy, jednakże najpóźniej w momencie, gdy wykazuje ona oznaki zużycia. W razie wątpliwości zawsze usuwaj wyściółkę.

Wszystkie kaski można czyścić w roztworze wody z mydłem o temperaturze do 45°C.

Trwałość

Kasków nie wolno pokrywać/natryskiwać farbą, ani czyścić przy pomocy rozpuszczalników, ponieważ może je to osłabić. Również niska i wysoka temperatura, silne światło, wilgoć i pot mogą ograniczyć właściwości ochronne, jeżeli kask narażony jest na działanie tych czynników przez dłuższy czas. Dotyczy to również środków do pielęgnacji skóry i włosów.

Informacje o właściwościach kasku w przypadku długiego użytkowania dostępne są u dostawcy.

Nie wolno przechowywać kasków w miejscach o dużym nasłonecznieniu.