En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Zjazd linowy

Do wykonania prac w miejscach ciężko dostępnych, np. prac kontrolnych pod mostami, może być konieczne użycie lin jako wyposażenia pomocniczego (do zjazdu). Można ich używać jedynie w przypadku, gdy zastosowanie innego, odpowiedniejszego i bezpieczniejszego wyposażenia nie jest możliwe. Zawsze należy przeprowadzić ocenę oraz wybór rozwiązania, uwzględniając bezpieczeństwo i zdrowie.

Po dokonaniu oceny i wyboru zjazdu linowego jako najbezpieczniejszej i najodpowiedniejszej metody, należy zapewnić następujące warunki:

  • Należy użyć przynajmniej 2 lin z oddzielnymi punktami zaczepienia, jednej liny jako liny nośnej, drugiej jako zabezpieczającej.
  • Pracownik musi być wyposażony w uprzęż wspinaczkową przytwierdzoną do liny zabezpieczającej.
  • Miejsce pracy musi być wyposażone w bezpieczny mechanizm wspinaczkowo-opuszczający wyposażony w automatyczną blokadę.
  • Lina zabezpieczająca musi być opatrzona ruchomym urządzeniem zapobiegającym upadkom i podążającym za ruchami użytkownika.
  • Narzędzia oraz inne wyposażenie muszą być odpowiednio przymocowane do lin lub stołka.
  • Pracownicy wykonujący prace z wykorzystaniem techniki zjazdu linowego muszą przejść specjalistyczne przeszkolenie w związku z wykonywaną pracą, a w szczególności procedurami ratunkowymi.