En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Wózek widłowy z podnośnikiem osobowym

Do podnoszenia osób można używać wózków widłowych. Dotyczy to lżejszych prac naprawczych, wymiany elementów lub prac trwających krótszy czas.

Wyposażenie

Udźwig wózka w najwyższym położeniu musi być przynajmniej 4 razy większy niż najwyższe dopuszczalne obciążenie kosza roboczego.

Powierzchnia podłogi kosza roboczego może wynosić najwyżej 1,2 x 1,2 m, lecz nie mniej niż 0,6 m2 na osobę. Podłoga musi być ponadto szczelna oraz mieć właściwości antypoślizgowe.

Kosz roboczy musi być wyposażony jak podnośniki osobowe przedstawione na rysunku. Musi mieć jednakże odgrodzenie od masztu wózka o minimalnej wysokości 1,9 m, uniemożliwiające przytłoczenie osób do masztu.

Kosz musi być odpowiednio przytwierdzony do wózka i zabezpieczony przed przypadkowym odwieszeniem.

Użytkowanie

Wózka nie wolno przemieszczać, jeżeli w koszu znajdują się osoby.

Wózek z platformą roboczą musi być ustawiony na równym i wytrzymałym podłożu (podłogach, utwardzanych drogach lub żelaznych płytach).

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać wózki widłowe do podnoszenia osób jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Dziennik i rejestracja

Korzystanie z wózka widłowego jako podnośnika osobowego należy zgłosić w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy. Ponadto należy prowadzić dziennik przechowywany przy urządzeniu. Powinien on zawierać informacje dotyczące historii wózka, w tym dane o naprawach, próbach obciążeniowych, kontrolach itp.