En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Urządzenia podnoszące

Urządzenia podnoszące z okresu przed 1 stycznia 1997 r. muszą być zatwierdzone przez Duński Urząd Inspekcji Pracy. Późniejsze typy muszą być zatwierdzonego typu lub wykonane zgodnie z normą zharmonizowaną UE.

Hejsestillinger kap 3

Dziennik

Na urządzeniu lub w jego bezpośrednim pobliżu musi znajdować się dziennik zawierający przebieg jego obsługi, w tym informacje o próbach obciążenia, naprawach i kontrolach. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest właściciel urządzenia.

Przegląd

Producent lub fachowy personel musi przynajmniej raz na 12 miesięcy przeprowadzać główną kontrolę.

Wyposażenie

Urządzenie podnoszące to platforma robocza lub „bocianie gniazdo” z wciągarką, podwieszeniem oraz wyposażeniem zabezpieczającym przed upadkiem.Urządzenia podnoszące to urządzenia mechaniczne i dlatego muszą posiadać oznakowanie CE. Instrukcja obsługi dostawcy musi być opracowana zgodnie z wytycznymi Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy zawartymi w rozporządzeniu dotyczącym technicznego wyposażenia pomocniczego. Instrukcja zawiera informacje o podwieszaniu, użytkowaniu, naprawach i konserwacji urządzenia, podczas których zapewnić trzeba następujące warunki:

  • Wszystkie mechaniczne i elektryczne części muszą być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem warunków pogodowych i wykonywanej pracy.
  • Modułowe urządzenia podnoszące nie osiągają podczas pracy nachylenia przekraczającego 10%.
  • Urządzenie zawieszające (wysięgnik, dźwigar, wciągarka linowa) są wykonane ze stali lub aluminium.
  • Urządzenia podnoszące i bocianie gniazda z platformami przeznaczone do zawieszenia na tej samej linie nośnej, nie są mniejsze niż 1 m2.
  • Bocianie gniazda muszą być wyposażone w rolki, kółka lub płozy.
  • Luźne części muszą być przymocowane za pomocą łańcuchów lub pasów, a wszystkie haki muszą być zabezpieczone przed odłączeniem.
  • Należy zapewnić możliwość użycia wciągarki uniemożliwiającej niezabezpieczone opuszczanie urządzenia podczas zwykłej obsługi.
  • Wszystkie luźne części muszą być zabezpieczone przed zakleszczeniem.
  • Wszystkie bębenki linowe oraz krążki muszą być zabezpieczone przed zakleszczeniem.

Urządzenie podnoszące musi być wyposażone w poręcze. Muszą się one składać z listwy górnej na wysokości 1 m, listwy kolanowej na wysokości 0,5 m oraz burtnicy (0,15 m) umieszczonej bezpośrednio na platformie. Musi ono być wyposażone w sprawnie działające rolki itp. wzdłuż elewacji budynku.

Z każdej strony wciągarki musi znajdować się mechanizm zabezpieczający, działający z wykorzystaniem oddzielnych lin bezpieczeństwa. Liny wciągarki i liny bezpieczeństwa muszą być przytwierdzone niezależnie od siebie.

Dostępna musi być instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o jego przytwierdzaniu, zawieszeniu, obsłudze, obciążeniu i konserwacji.
Instrukcja ta musi być dołączona do urządzenia.

Prace wykonywane z wykorzystaniem urządzeń podnoszących

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać urządzenia jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Młodzież poniżej 18. roku życia może jednak wykonywać prace, przebywając na urządzeniu.