En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Urządzenia do wtłaczania sworzni stalowych z ładunkiem wybuchowym

Urządzenie do wtłaczania sworzni stalowych to narzędzie palne, używane do wbijania bolców lub gwoździ w twarde materiały za pomocą ładunków wybuchowych.

Urządzenia do wtłaczania sworzni stalowych muszą posiadać oznakowanie CE zgodne z dyrektywą maszynową (2006/42/WE) lub być zatwierdzone przez Duński Urząd Inspekcji Pracy. Numer homologacyjny składa się z liter DK, numeru właściwego oraz oznakowania literą A lub B, informującego o grupie urządzeń.

Urządzenia do wtłaczania sworzni stalowych zatwierdzone przez Duński Urząd Inspekcji Pracy są podzielone na dwie grupy, A i B:

A. Urządzenia stemplujące, których prędkość początkowa sworzni przekracza 100 m/s oraz pistolety na pociski.

B. Urządzenia stemplujące, których prędkość początkowa sworzni nie przekracza 100 m/s.

Zazwyczaj dozwolone jest korzystanie jedynie z urządzeń typu B. Jedynie w przypadkach uniemożliwiających użycie urządzeń typu B ze względów technicznych, można zastosować urządzenia typu A.

Urządzenia do wtłaczania sworzni stalowych typu B muszą być wyposażone w przynajmniej dwa niezależne zabezpieczenia przed przypadkowym wystrzeleniem. Zabezpieczenia muszą działać nawet w przypadku upuszczenia lub uderzenia naładowanego urządzenia.

Producent lub jego przedstawiciel na terenie Danii jest odpowiedzialny za przeprowadzanie większych napraw oraz corocznych przeglądów urządzeń i wystawienie pisemnego potwierdzenia.

 • Operator urządzenia musi mieć ukończone 18 lat.
 • Ponadto musi otrzymać szczegółowe instrukcje oraz przejść odpowiednie ćwiczenia w związku z właściwą obsługą oraz funkcjonowaniem urządzenia (ze wszystkimi szczegółami zawartymi w instrukcji obsługi oraz środkami ostrożności, przeglądami i konserwacją, codziennym czyszczeniem i oliwieniem).
 • Młodzież poniżej 18 roku życia może obsługiwać urządzenia do wtłaczania sworzni stalowych w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu).

Przed użyciem urządzenia do wtłaczania sworzni stalowych należy upewnić się, że nie dojdzie do przestrzelenia materiału na wylot. Jeżeli istnieje takie niebezpieczeństwo, należy zadbać o to, aby za ścianami itp. w zasięgu strzału nie znajdowały się żadne osoby.
Nieupoważnione osoby nie mogą mieć wstępu na miejsce pracy. Przed oddaniem strzału w odpowiednich miejscach, np. przy drzwiach do strefy zagrożenia, należy umieścić tablice ostrzegawcze z napisem:

urzadzenia-do-wttaczania-img-1
Ładunek naboju należy wybierać zgodnie z instrukcją obsługi w związku z wykonywaną pracą. Należy używać odpowiedniej osłony przed odłamkami, przy czym może być konieczne dokupienie specjalnego rodzaju tej osłony.

Z urządzenia nie wolno korzystać w następujących przypadkach:

 • W przypadku kruchych lub twardych materiałów (np. hartowana stal, granit i pokryte glazurą dachówki).
 • W pobliżu krawędzi, ponieważ grozi to odrzutem pocisku lub odprysków.
 • W miejscach, gdzie wcześniej próbowano wbić sworznie lub gwoźdź.
 • W miejscach, gdzie znajdują się bolce lub sworznie, które nie zostały wbite do końca przy poprzedniej próbie (podwójny strzał).
 • W miejscach, gdzie iskry mogą prowadzić do pożaru lub wybuchu.
 • W przypadku niebezpieczeństwa trafienia w przewody elektryczne, szklane itp.

Miejsce pracy musi być wyposażone w sposób gwarantujący twarde i bezpieczne podłoże.
Nie wolno przechowywać nabojów luzem w kieszeniach.

Urządzenie należy przechowywać w skrzynce, którą należy zamykać, jeżeli nie jest ono w użyciu.

Podczas używania urządzenia operator oraz ew. pracownik pomocniczy muszą być wyposażeni w:

 • kask ochronny,
 • przylegające do twarzy okulary ochronne,
 • wyposażenie ochrony słuchu o właściwościach wygłuszających strzały.

Urządzenia do wtłaczania sworzni stalowych muszą być poddawane kontroli przynajmniej raz do roku oraz w razie konieczności. Kontrole muszą być przeprowadzane przez producenta lub jego przedstawiciela, którzy mają obowiązek wystawienia dokumentu potwierdzającego odbytą inspekcję.

Regularnie kontroluj narzędzie w celu stwierdzenia, czy nie uległo ono jakimkolwiek uszkodzeniom.