En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Rusztowania przejezdne

Rozstawianie, modyfikacja oraz rozbiórka rusztowań przejezdnych o wysokości powyżej 3 m mogą przeprowadzać jedynie osoby, które odbyły odpowiednie 1-dniowe przeszkolenie w tym zakresie.

Przed montażem rusztowania przejezdnego należy upewnić się, że wszystkie jego części znajdują się na miejscu oraz że są one kompletne i nieuszkodzone. Uszkodzone elementy rusztowań należy usuwać.

Na placu budowy musi znajdować się instrukcja obsługi w języku duńskim. Na placu budowy musi znajdować się instrukcja obsługi w języku duńskim, podająca dopuszczalne obciążenie powierzchniowe oraz punktowe. Instrukcję obsługi należy przekazywać pracownikom wraz z konkretnym instruktażem odnośnie wykonywanej pracy.

Musi ona ponadto zawierać informacje o sposobie wyposażenia rusztowania w podpory.

Montaż, demontaż i przebudowa

Podczas rozstawiania i demontażu rusztowania przejezdnego przestrzegaj instrukcji montażu dostarczonej przez dostawcę. Instrukcja montażu musi być zawsze dostępna podczas rozstawiania rusztowania przejezdnego.

Podłoże pod rusztowanie musi być równe oraz wystarczająco wytrzymałe.
Rusztowanie przejezdne musi stać w pionie i nie może się kołysać.

Musi ono być wyposażone w wewnętrzne schody lub drabiny umożliwiające dostęp. Otwór wejściowy o minimalnych wymiarach 0,4 x 0,6 m należy wyposażyć w pokrywy zawiasowe lub suwane. Podczas wykonywania prac na pomostach pokrywy te muszą być zamknięte.

Od wysokości 2 m wzwyż rusztowania zawsze należy wyposażać w poręcze. Dotyczy to również niższych rusztowań, jeżeli istnieje szczególne niebezpieczeństwo upadku lub jeżeli ew. upadek byłby wyjątkowo niebezpieczny ze względu na podłoże. Poręcze składają się z listwy górnej na wysokości 1 m, listwy kolanowej na wysokości 0,5 m oraz burtnicy o wysokości przynajmniej 0,15 m.

Pomost roboczy musi wypełniać ramę rusztowania na całej jego szerokości i długości. Pomosty nie mogą być chybotliwe ani ulegać przesunięciu, a kółka rusztowania muszą być dobrze przytwierdzone.

Rusztowania przejezdnego nie wolno przytwierdzać do elementów budynku ani innych konstrukcji. Jeżeli przymocowanie rusztowania jest konieczne, należy skorzystać z rusztowania nieruchomego.

Prace na rusztowaniach przejezdnych

Wszystkie kółka rusztowania muszą być zablokowane. Hamulce muszą być łatwe w obsłudze bez użycia narzędzi.

Na rusztowaniu podczas jego przemieszczania nie mogą znajdować się żadne osoby.

Nigdy nie ustawiaj na rusztowaniu skrzynek, drabin itp. w celu osiągnięcia dodatkowej wysokości pracy.