En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Rusztowania na kozłach

Rozstawianie, modyfikacja oraz rozbiórka rusztowań na kozłach o wysokości powyżej 3 m mogą przeprowadzać jedynie osoby, które odbyły odpowiednie 1-dniowe przeszkolenie w tym zakresie.

Aby zapobiec obciążającym fizycznie pozycjom pracy oraz niebezpieczeństwu upadku z wysokości, Duńska Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym (BFA) zaleca rozstawianie wyłącznie rusztowań na kozłach o maksymalnej wysokości do 2,20 m (mierzonych od ew. podwyższenia do platformy rusztowania).

Przy rozstawianiu rusztowań na kozłach o wysokości ponad 2,20 m pracodawca musi opracować pisemną instrukcję, której celem jest wraz z instrukcją obsługi producenta, opisanie sposobu wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP. Alternatywnie należy skorzystać z innego rodzaju rusztowań.
Przed montażem rusztowania na kozłach należy upewnić się, że wszystkie jego części znajdują się na miejscu oraz że są one kompletne i nieuszkodzone. Uszkodzone elementy rusztowań należy usuwać. Zawsze należy przestrzegać instrukcji dostawcy dotyczących kontroli i przeglądów elementów rusztowań. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób kontrolowania wytrzymałości rusztowania oraz skutecznego przeglądu pod kątem osłabienia i wewnętrznego zużycia.

Na placu budowy musi znajdować się instrukcja obsługi w języku duńskim. Na placu budowy musi znajdować się instrukcja obsługi w języku duńskim, podająca dopuszczalne obciążenie powierzchniowe oraz punktowe. Instrukcję obsługi należy przekazywać pracownikom wraz z konkretnym instruktażem odnośnie danego zadania.

Montaż, demontaż, przebudowa i użytkowanie

Kozły należy rozstawiać na twardej i równej powierzchni oraz w poziomie, aby rusztowanie nie kołysało się.

W razie niebezpieczeństwa upadku i zranienia zawsze należy rozstawiać poręcze. Poręcze składają się z listwy górnej na wysokości 1 m, listwy kolanowej na wysokości 0,5 m oraz burtnicy o wysokości przynajmniej 0,15 m.

Rusztowania na kozłach należy zawsze montować z zachowaniem bezpiecznej drogi dostępu, np. przymocowanej drabiny lub elementu wejściowego w platformie w połączeniu z odpowiednią unieruchomioną drabiną.

Przy rozładowywaniu materiałów na rusztowaniach na kozłach należy przestrzegać instrukcji dotyczących obciążenia dostarczanych przez dostawcę.

Nigdy nie ustawiaj na rusztowaniu skrzynek, drabin itp. w celu osiągnięcia dodatkowej wysokości pracy.