En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Rusztowania elewacyjne i murarskie

Rusztowania elewacyjne i murarskie muszą być dostosowane do wykonywanych prac. Dotyczy to m.in. nośności, szerokości i wysokości. Na placu musi być dostępna instrukcja obsługi w języku duńskim zawierająca informacje o przeznaczeniu rusztowania.

Rusztowanie należy rozstawić na twardym podłożu. W przypadku konieczności podwyższenia rusztowania, klocki muszą być stabilne i nie wyższe niż 20 cm. Należy zabezpieczyć rusztowanie przed wywróceniem.

Facade- og murerstilladser 1 kap 3

Można to zrobić, mocując je w bezpieczny sposób do elewacji/konstrukcji. Należy stosować się do instrukcji mocowania rusztowania.

Elementy rusztowania nie mogą być zniekształcone, ani zardzewiałe, a poszczególne ich części muszą do siebie pasować.

Osoby montujące, demontujące lub wprowadzające zmiany w rusztowaniach o wysokości ponad 3 m, muszą odbyć odpowiednie szkolenie w tym zakresie.
Jeżeli użytkownik rusztowania chce wprowadzić w nim małe zmiany, np. zmienić położenie wsporników itp., może to zrobić jedynie po uzgodnieniu z firmą odpowiedzialną za jego rozstawienie.

Transport

Z zasady używaj palet, ram i wózków ramowych do transportowania rusztowań z miejsca składowania do samochodu oraz z samochodu do miejsca ich rozstawienia.

Facade- og murerstilladser 2 kap 3

Materiały należy przenosić przy pomocy ładowarki teleskopowej, dźwigu lub podobnego urządzenia.


W miejscu rozstawienia można skorzystać również z wózków ręcznych.
Także do podnoszenia i opuszczania rusztowań należy stosować odpowiednie pomoce techniczne. Może to być przymocowany do podłoża podnośnik elektryczny z podwyższonymi wspornikami lub podnośnik do rusztowań.

Podnośników ręcznych wolno używać jedynie do montażu i demontażu siatek oraz szybów na odpady oraz niektórych elementów rusztowań.

Facade- og murerstilladser 4 kap 3

Rozstawianie

Używaj jedynie sprawnych i oryginalnych części, przeznaczonych do łączenia ze sobą. Podczas składania, usztywniania i mocowania rusztowań przestrzegaj instrukcji ich rozstawiania.

Szczególne niebezpieczeństwa

Jeżeli na rusztowaniu zamontowane są wsporniki, osłony, plandeki lub siatki, należy odpowiednio zwiększyć liczbę mocowań rusztowania zgodnie z instrukcją obsługi.

Jeżeli rusztowanie ma być ustawione w inny sposób niż opisany w instrukcji montażu, należy wykonać stosowne obliczenia konstrukcyjne zgodnie ze wskazówkami montażu.

Oznakowanie

Obszar montażu, demontażu lub przebudowy rusztowania należy odgrodzić i opatrzyć tablicami z zakazem wstępu.

Po dokonaniu montażu rusztowania należy uzyskać zezwolenie na eksploatację i umieścić je przy wszystkich wejściach. Tablice muszą zawierać informacje o przeznaczeniu rusztowania, możliwym obciążeniu, datę rozstawienia oraz datę kontroli.

Obciążenie platform rusztowania

Rusztowania są podzielone na klasy przedstawione w tabeli obciążeń. Tabela ta zakłada, że jedynie jeden poziom rusztowania można obciążać w100%, a jeden w 50%. Pozostałe poziomy można obciążać jedynie po uzyskaniu zezwolenia od firmy odpowiedzialnej za montaż rusztowania.

rusztowania-elewacyjne-i-murarskie-img-1

Klasy 1,2 i 3 – lekkie rusztowania elewacyjne: 1 i 2 używane są do inspekcji,
3 do lekkich prac bez składowania materiałów

Klasy 4, 5 i 6 – ciężkie rusztowania stalowe: 4 i 5 używane są do prac murarskich i betoniarskich, 6 używana jest do prac, przy których dodatkowo konieczne jest składowanie dużej ilości materiałów.

Szerokość rusztowania

Rusztowanie (pomosty robocze) muszą mieć szerokość zapewniającą bezpieczne, ergonomiczne i poprawne wykonywanie pracy. Musi ona również umożliwiać wykorzystanie koniecznych środków pomocy.
Jeżeli szerokość platformy rusztowania wynosi nie więcej niż 60 cm, można na nim wykonywać jedynie lżejsze prace remontowe i konserwacyjne.

Podczas wymiany okien oraz czyszczenia wysokociśnieniowego pomost musi mieć szerokość 120 cm. Dowiedz się więcej o szerokościach rusztowań w „Instrukcji branżowej o standardowych szerokościach rusztowań”.

Wejścia

Rusztowania muszą być wyposażone w schody lub drabiny umożliwiające dostęp. Przy rusztowaniach, na których jednocześnie pracują 2 osoby i więcej, należy zapewnić oddzielny obszar wejściowy. Dotyczy to rusztowań o wysokości przekraczającej 5 m i długości przekraczającej 10 m.

Facade- og murerstilladser 7 kap 3
Obszar dostępu musi sięgać najwyższego poziomu rusztowania. Otwory dostępu w platformach rusztowania muszą być zabezpieczone zamykanymi pokrywami.

Odległość do elewacji budynku

Rusztowania należy rozstawiać w takiej odległości do elewacji budynku, która będzie umożliwiać wykonywanie prac. Jeżeli odległość do elewacji budynku wynosi więcej niż 0,30 m, poręcze należy umieścić również od wewnętrznej strony rusztowania.


Poręcze

W razie niebezpieczeństwa upadku z platformy rusztowania należy rozstawić poręcze. Poręcze składają się z listwy górnej na wysokości 1,0 m, listwy kolanowej na wysokości 0,5 m oraz burtnicy o wysokości przynajmniej 0,15 m.

Osłony

Odgradzaj lub osłaniaj rusztowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo spadania materiałów budowlanych lub narzędzi.

Pomosty rusztowania

Pomosty rusztowania muszą być wytrzymałe i sztywne oraz wypełniać całą ramę rusztowania. Ich wymiary i konstrukcja muszą być zgodne z obowiązującymi normami i standardami odnośnie koniecznej wytrzymałości, sztywności i stabilności. Unikaj łatania pomostów rusztowań, ponieważ miejsca naprawy stwarzają zagrożenie potknięciem i upadkiem. Jeżeli nie da się ich uniknąć, muszą one mieć wielkość przynajmniej 25 cm. Kliny ułatwiają poruszanie się taczkami i wózkami z kamieniami.