En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Rope access (wspinaczka przemysłowa)

Rope access, czyli wspinaczka przemysłowa, polega na użyciu lin w celu dotarcia do miejsca pracy.

Podczas prac z wykorzystaniem lin, należy przestrzegać następujących zasad:

  • Należy użyć przynajmniej 2 lin z oddzielnymi punktami zaczepienia, jednej liny jako liny nośnej, drugiej jako zabezpieczającej.
  • Pracownik musi być wyposażony w uprzęż wspinaczkową przytwierdzoną do liny zabezpieczającej.
  • Miejsce pracy musi być wyposażone w bezpieczny mechanizm wspinaczkowo-opuszczający wyposażony w automatyczną blokadę.
  • Lina zabezpieczająca musi być opatrzona ruchomym urządzeniem zapobiegającym upadkom i podążającym za ruchami użytkownika.
  • Narzędzia oraz inne wyposażenie muszą być odpowiednio przymocowane do lin lub stołka.
  • Należy zapewnić możliwość użycia wciągarki uniemożliwiającej niezabezpieczone opuszczanie podczas zwykłej obsługi.
  • Wszystkie luźne części muszą być zabezpieczone przed zakleszczeniem.
  • Wszystkie bębenki linowe oraz krążki muszą być zabezpieczone przed zakleszczeniem.

Pracownicy wykonujący prace z wykorzystaniem techniki „rope access” muszą przejść specjalistyczne przeszkolenie w związku z wykonywaną pracą, a w szczególności procedurami ratunkowymi.