En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Ręczne maszyny silnikowe

Przy zakupie maszyn ręcznych wybieraj:

 • urządzenia z wygłuszeniem wibracji
 • urządzenia z termoizolacją i wygłuszeniem wibracji
 • ciche urządzenia
 • lekkie i poręczne urządzenia.
 • narzędzia z możliwością podłączenia urządzeń odprowadzających pył

Wysoki poziom wibracji (patrz rozdział o wibracjach) może powodować ograniczenia czasu pracy dopuszczalnego dla danego narzędzia.

Podczas czyszczenia, dostosowywania lub wymiany części narzędzi należy wyłączyć silnik i ew. odłączyć dopływ prądu i powietrza.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać ręczne urządzenia emitujące wibracje o wartości ponad 130 dB(HA) jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Z wykorzystaniem narzędzi wibrujących wolno im wykonywać wyłącznie krótkie prace (mniej niż 30 min. rozłożone na cały dzień pracy).

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.

Piła łańcuchowa

Dozwolone jest jedynie użycie pił łańcuchowych posiadających homologację lub oznakowanie CE. Pracownikom, którzy nie ukończyli 18 lat, nie wolno wykonywać prac z wykorzystaniem pił łańcuchowych. Piłę łańcuchową należy poddawać bieżącej konserwacji polegającej na oliwieniu łańcucha, sprawdzaniu jego napięcia itp. Podczas ostrzenia łańcucha należy poddać go kontroli przy pomocy narzędzia pomiarowego.

Należy również sprawdzić, czy działa hamulec łańcucha. Należy ustawić poziom obrotów silnika na luźnym biegu w taki sposób, aby były dużo niższe od obrotów z podłączonym łańcuchem.

 • Użytkownik musi posiadać odpowiednią wiedzę w związku z wyposażeniem, sposobem funkcjonowania oraz użytkowania piły łańcuchowej oraz wymogami bezpieczeństwa.
 • Przed samodzielnym wykonywaniem prac z wykorzystaniem piły łańcuchowej osoby nieposiadające doświadczenia z tego rodzaju narzędziami muszą zostać poinstruowane przez fachowca.
 • Nie wolno wykonywać prac z wykorzystaniem pił łańcuchowych stojąc na drabinach, o ile drabina nie ma specjalnie do tego przeznaczonego stanowiska.
 • Na wysokości powyżej ramion wolno używać jedynie pił łańcuchowych o specjalnej konstrukcji (wykaszarek).
 • Ze względu na emisję gazów spalinowych z pił łańcuchowych można korzystać jedynie w pomieszczeniach z dobrą wentylacją.
 • Elektrycznych pił łańcuchowych o napięciu powyżej 50 volt można używać na zewnątrz jedynie przy suchej pogodzie.

Podczas prac z wykorzystaniem piły łańcuchowej należy korzystać z następującego wyposażenia ochronnego:

 • kasku bezpieczeństwa,
 • ochrony oczu lub okularów ochronnych,
 • ochrony kończyn dolnych, spodni z wkładkami chroniącymi przed przecięciem, umieszczonymi na przedniej stronie nogawki,
 • obuwia ochronnego, trzewików ochronnych z wkładkami zapobiegającymi przecięciu,
 • ochrony słuchu, ze względu na hałas o wartości powyżej 85dB(A).

Młode osoby poniżej 18 roku życia mogą obsługiwać silnikowe piły łańcuchowe jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.