Prace na wysokości

Podczas planowania prac na wysokości należy zawsze uwzględniać urządzenia pomocnicze konieczne do bezpiecznego ich wykonywania. Należy określić, jakie pomoce techniczne zagwarantują najlepsze bezpieczeństwo prac, czyli dokonać wyboru np. między drabiną, rusztowaniem, podnośnikiem osobowym i wyciągiem.

Sprawdź m.in.:

  • czy w miejscu pracy są dostępne instrukcje obsługi/instrukcje rozstawiania itp.,
  • czy jest wystarczająca ilość miejsca na przetransportowanie urządzeń pomocniczych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu,
  • czy drogi robocze i transportowe są w odpowiednim stanie,
  • czy korzystanie z danego rodzaju pomocy technicznej związane jest ze szczególnymi niebezpieczeństwami,
  • czy wszyscy otrzymali odpowiedni instruktaż,
  • komu wolno wykonywać prace z wykorzystaniem danego urządzenia.