En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Prace na rusztowaniach

Rusztowania do prac dachowych

Podczas wykonywania prac na dachu odstęp między podstawą dachu a pomostem rusztowania może wynosić najwyżej 0,5 m. Ponadto ostatni poziom rusztowania musi być szczelnie osłonięty.

Jeżeli rusztowanie używane jest jako zabezpieczenie podczas prac na dachach z nachyleniem, musi ono być wyposażone w osłonę, która z pewnością będzie w stanie zatrzymać osobę spadającą z dachu. Osłona musi mieć wysokość przynajmniej 1 m i stanowić zabezpieczenie przestrzeni o wysokości 1 m równoległej do płaszczyzny dachu. Użyj w tym celu np. stalowej siatki, płyt ze sklejki itp.

Do wykonywania prac na dachach, aby zapewnić potrzebne do pracy miejsce, należy poszerzyć rusztowania, np. używając wsporników.

prace-na-rusztowaniach-img-1

W przypadku prac na rusztowaniach obowiązują 3 następujące zasady:

  • Elementy rusztowania nie mogą wystawać ponad najwyższą platformę rusztowania.
  • Podczas wykonywania prac na rusztowaniach wszystkie pokrywy muszą być zamknięte.
  • Nie wolno używać rusztowań na kozłach, skrzynek, drabin, luźnych części konstrukcyjnych itp. jako dodatkowych elementów podwyższających wysokość miejsca pracy.

Szczególne niebezpieczeństwa

Podczas rozstawiania i korzystania z rusztowania na drogach publicznych lub w ich pobliżu wykonywane prace są objęte przepisami drogowymi. Należy opracować plan oznakowania, który musi zostać zatwierdzony przez odpowiedni urząd ds. bezpieczeństwa drogowego. Plan ten musi szczegółowo przedstawiać miejsca rozstawienia oznakowania, rodzaj wykorzystanych tablic oraz zabezpieczenie rusztowań przed kolizją.


Jeżeli w pobliżu rusztowania znajdują się zawieszone w powietrzu przewody, a ich odległość nie pozwala na zachowanie tzw. odstępu bezpieczeństwa (patrz rysunek), przewody elektryczne należy odizolować lub odciąć do nich dopływ prądu. Prace zabezpieczające przewody elektryczne może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany personel, np. pracownicy miejscowego zakładu energetycznego. Wymiary podane na rysunku to wartości minimalne.