En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Podnośniki widłowe

Wózków widłowych można używać jedynie do podnoszenia ciężarów przystosowanych do tego rodzaju podnoszenia. Nosiwo należy zabezpieczać, przytwierdzając je lub unosząc widły do tyłu podczas transportu. Nie wolno używać wideł jak haków dźwigu.

Należy regularnie poddawać kontroli widły wózka pod kątem zużycia, pęknięć i zniekształceń. Widły mogą być naprawiane jedynie przez fachowy personel i zgodnie z instrukcjami producenta.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać wózki widłowe do podnoszenia jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu), po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu oraz jeżeli posiada odpowiedni atest.

Atest kierowcy

  • Do korzystania z ładowarki teleskopowej z widłami potrzebne są specjalne uprawnienia.
  • Korzystanie z wózka widłowego wymaga uprawnień.
  • Widły używane np. na koparko-ładowarkach oraz miniładowarkach nie wymagają uprawnień.