En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Podnośniki i urządzenia dźwigowe

Urządzenia muszą być dostosowane do wykonywanych prac. Dotyczy to m.in. nośności, wysięgu itp. Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim. Powinna ona zawierać informacje o przeznaczeniu urządzenia, obsłudze, największym dopuszczalnym obciążeniu, ograniczeniach użytkowania oraz codziennej konserwacji.

Młode osoby poniżej 18 roku życia mogą obsługiwać dźwigi jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu oraz jeżeli posiadają odpowiedni atest.

Szkolenia i wymogi związane z atestami

W przypadku korzystania z urządzenia do podnoszenia ciężkich przedmiotów, zarówno luźno zawieszonych jak i użytkowania pomocniczego, wymagany jest odpowiedni atest. Patrz tabela poniżej:


Kierowca nie ma obowiązku posiadania atestu obsługi dźwigów, jeżeli obsługuje maszyny budowlane, które jedynie okazjonalnie pełnią rolę dźwigu podczas wykonywania zwykłych prac. Może on wtedy wykonywać prace, spełniając następujące warunki:

 • Podczas podnoszenia, transportu i opuszczania ładunku w bezpośrednim jego otoczeniu nie mogą znajdować się żadne osoby.
 • Ładunku nie wolno podnosić na wysokość większą niż ok. 1 m.
 • Maszyny należy poddawać kontroli i konserwacji zgodnie ze wskazówkami dostawcy.
 • Instrukcje dostawcy dotyczące użytkowania i konserwacji znajdują się przy urządzeniu.
 • Zgodnie z instrukcją obsługi dostawcy maszyna nadaje się do wykonywania prac dźwigowych.

Przegląd

Kierowca ma obowiązek zgłaszania pracodawcy wszystkich błędów i odstępstw od reguły związanych z urządzeniem. Jest to istotne, ponieważ umożliwia ich usunięcie przed ponownym przystąpieniem do pracy.

Dostawca lub fachowy personel musi przynajmniej raz do roku przeprowadzać główną kontrolę zgodnie z instrukcjami producenta.
Urządzenia dźwigowe, używane na zewnątrz muszą ponadto być co 10 lat poddawane kontroli specjalnego rzeczoznawcy. Wyniki kontroli 10-letniej należy zebrać w raporcie, a jego kopię przesłać do Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy.

Dziennik

Do narzędzi z obowiązkiem rejestracji należy dołączyć dziennik zawierający jego historię, w tym informacje o próbach obciążenia, naprawach i kontrolach. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest właściciel urządzenia.

Rejestracja

Przy zakupie, zmianie prawa własności, przebudowie lub dużym zakresie napraw szeregu urządzeń dźwigowych obowiązuje rejestracja w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy.

Dotyczy to:

 • Wszystkich urządzeń dźwigowych i wciągarek przeznaczonych do podnoszenia osób.
 • Wszystkich urządzeń dźwigowych i wciągarek, używanych w zmiennych miejscach pracy.
 • Urządzeń dźwigowych ze stałym miejscem rozstawienia i maksymalnym obciążeniem powyżej 300 kg. Wartość graniczna dla wielokrążków elektrycznych to 1000 kg.

Przy każdym kolejnym rozstawianiu należy ponadto zgłaszać urządzenia dźwigowe o stałym miejscu rozstawienia oraz wszystkie te, które podczas rozstawiania wymagają szczególnych prac montażowych. Dotyczy to np. dźwigów wieżowych i budowlanych, nawet w przypadku rozstawiania ich dla tego samego właściciela.

Mobilne urządzenia dźwigowe, np. wciągarki, dźwigi przenośne, dźwigi samochodowe nie podlegają obowiązkowi rejestracji w przypadku ponownego rozstawiania ich dla tego samego właściciela.

Próba obciążenia

Przed rozpoczęciem użytkowania wszystkich nowych urządzeń dźwigowych należy przeprowadzić próbę obciążenia. Jest ona obowiązkowa również w przypadku:

 • przebudowy lub naprawy o dużym zakresie
 • każdej kontroli głównej i 10-letniej
 • wymiany elementów nośnych
 • rozstawienia w nowym miejscu, w przypadku którego konieczna jest rejestracja w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy