En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Podnośnik osobowy koszowy

Z zasady zabronione jest podnoszenie osób w koszach dźwigowych przy pomocy urządzeń, które nie są specjalnie do tego przystosowane.

Można jednak złożyć podanie do Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy o szczególne upoważnienie. W tym celu należy przesłać następujące dane:

  • Ocenę ryzyka, z której wynika, że ze względów technicznych lub finansowych nie jest możliwe zastosowanie innych, bezpieczniejszych rozwiązań oraz że bezpieczeństwo podczas podnoszenia osób jest wystarczające.
  • Okresy, w których przeprowadzane będą prace z wykorzystaniem podnośnika osobowego oraz opis prac.
  • Rysunki oraz obliczenia dotyczące kosza dźwigowego, którego użycie jest planowane.
  • Dokumentację potwierdzającą zgodność współczynników bezpieczeństwa zastosowanych do skalibrowania dźwigu oraz podnośnika z obowiązującymi wymogami.
  • Opis procedur kontrolnych stosowanych przed rozpoczęciem pracy, zarówno po rozstawieniu urządzenia, jak i na co dzień.
  • Identyfikację dźwigu, który ma zostać użyty do podnoszenia osób oraz dokumentację jego stanu bezpieczeństwa, w tym również zaświadczenie o odbytej 12-miesięcznej oraz 10-letniej kontroli.

Użytkowanie

Osoba znajdująca się w koszu oraz osoba obsługująca dźwig muszą mieć możliwość porozumiewania się, ew. przy pomocy radia lub telefonu.

Z zasady nie wolno wychodzić z kosza roboczego, jeżeli znajduje się on na wysokości. Jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, należy uprzednio uzyskać odpowiednie zezwolenie.

Otrzymanie zezwolenia wymaga:

  • Doręczenia opisu wykonywanych prac.
  • Korzystania z zatwierdzonego wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości podczas opuszczania kosza i stałego przytwierdzenia liny zabezpieczającej do haku dźwigowego lub innego nieruchomego elementu konstrukcyjnego.
  • Ustalonej procedury kontroli i konserwacji wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości oraz mocowania lin zabezpieczających.
  • Prowadzenia nieprzerwanej kontroli wykonywanych prac.

Wyposażenie

Istnieje szereg wymogów związanych z wyposażeniem dźwigu i kosza. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z instrukcji Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy.