En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Maszyny do obróbki metali

Piły tarczowe do metali

Poza warunkami wymienionymi dla kapówek do drewna, tarczówki poprzeczne do metali muszą spełniać również następujące warunki:

  • obsługa przy pomocy przycisku wymagającego przytrzymywania,
  • wyłącznik awaryjny,
  • jak najszybsze wstrzymanie pracy po zwolnieniu przycisku,
  • muszą być wyposażone w sprzęgło cierne, lub inny element eliminujący niebezpieczeństwo wynikające z uderzenia ostrza w przedmiot obrabiany lub jego zakleszczenia.

Kapówki, w których ostrze przesuwane jest mechanicznie wymagają dodatkowego wyposażenia zabezpieczającego, np. osłony, uniemożliwiającej kontakt operatora z narzędziem, włączników na dwie ręce, kurtyny bezpieczeństwa itp.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać kapówki do metali, jeżeli są one wyposażone w takie osłony, że poddawane obróbce elementy nie są dostępne podczas pracy urządzenia oraz nie stwarzają żadnych innych niebezpieczeństw. Osoby te muszą również otrzymać szczegółowe instrukcje obsługi urządzenia.

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.

Gwinciarki

Gwinciarki powinny być obsługiwane przy pomocy pedału lub przycisku wymagającego przytrzymania, powodującego zatrzymanie urządzenia po jego zwolnieniu. Pedał musi być osłonięty w sposób uniemożliwiający przypadkowe jego naciśnięcie oraz posiadać 3 pozycje:

  • Górna pozycja spoczynku: maszyna nie pracuje.
  • Środkowa pozycja: maszyna pracuje.
  • Dolna pozycja: funkcja wyłączania awaryjnego.

Długie, obracające się, wystające z maszyny, części rur należy osłonić i podeprzeć kozłami.

Obcinania rur obracających się w tokarkach można dokonywać jedynie przy pomocy maszyn wyposażonych w osprzęt do cięcia rur. Nie wolno obcinać ani wycinać gwintów na rurach, które połączone są złącznikami.

Nie wolno nakręcać złączek na rury obracające się w gwinciarkach.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać gwinciarki, jeżeli są one wyposażone w takie osłony, że poddawane obróbce elementy nie są dostępne podczas pracy urządzenia oraz nie stwarzają żadnych innych niebezpieczeństw. Osoby te muszą również otrzymać szczegółowe instrukcje obsługi urządzenia.

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.