En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Maszyny do obróbki drewna

Maszyny stacjonarne

Stołowe piły tarczowe, piły taśmowe oraz strugarki-wyrówniarki muszą być umieszczone na odpowiedniej wysokości pracy. W ten sposób można uniknąć zbędnego schylania się. Długie lub szerokie elementy należy umieszczać na kozłach wyposażonych w kółka.

Materiały i gotowe elementy obrabiane należy umieszczać na odpowiedniej wysokości oraz jak najbliżej urządzenia.

Jeżeli urządzenia ręczne mocowane są na stołach jako urządzenia stacjonarne, muszą one spełniać wymogi dotyczące urządzeń stacjonarnych.

Miejsca pracy muszą być wyposażone w urządzenia wyłapujące lub zasysające pył i trociny powstające podczas cięcia. Urządzenia te muszą być specjalnie dostosowane do poszczególnych maszyn. Zasysanego powietrza nie wolno ponownie wprowadzać w obieg.
Maszyny do obróbki drewna wymagają odpowiedniego poinstruowania operatora o prawidłowym ich użytkowaniu.
W tym celu można ew. skorzystać z testu i instrukcji zamieszczonej na stronie www.maskinkoerekort.dk.

Z zasady podczas prac z wykorzystaniem maszyn do obróbki drewna nie wolno używać rękawic, z wyjątkiem urządzeń wyposażonych w osłony całkowicie eliminujące kontakt dotykowy.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać maszyny z szybkotnącymi narzędziami, takie jak np. piły tarczowe, stołowe piły tarczowe, kapówki i strugarki-wyrówniarki, jeżeli są one wyposażone osłony uniemożliwiające dostęp do poddawanych obróbce elementów podczas pracy urządzenia oraz eliminujące inne niebezpieczeństwa. Osoby te muszą również otrzymać szczegółowe instrukcje obsługi urządzenia.

Do urządzenia dołączona musi być instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.

Piły tarczowe (stacjonarne)

Ostrze musi być gładkie, niechybotliwe oraz wolne od „niebieskich plam” i rys.

 • Ostrze zawsze musi być ostre, poprawnie umieszczone i wyposażone we wszystkie płytki skrawające.
 • Wystająca ponad drewno część ostrza musi być osłonięta.
 • Konstrukcja piły powinna uniemożliwiać dociśnięcie osłony ostrza do ostrza.

Ostrza z płytkami skrawającymi wykonanymi z metali twardych muszą być:

 • sprawne, tj. wszystkie płytki muszą być na miejscu,
 • wyposażone w klin rozszczepiający,
 • wyposażone w przekaźnik zanikowy (napięciowy).

Klin rozszczepiający zapobiega blokadzie drewna na ostrzu i odrzucaniu go w stronę operatora maszyny. Osłania on również tylne ząbki ostrza i zapobiega wyrzucaniu luźnych części drewna do przodu. Klin rozszczepiający musi być sztywny, o grubości większej niż ostrze lecz mniejszej niż zasięg ząbków. (W przypadku ostrzy wykonanych z metali ciężkich musi on być o 0,3 mm węższy od szerokości cięcia). Musi on również być łatwy w regulacji.

Stołowe piły tarczowe

Do cięcia wzdłuż należy używać ogranicznika szerokości, który należy ustawić w sposób umożliwiający równomierne przesuwanie drewna.

Zarówno osłona górna i dolna, jak i klin rozszczepiający muszą być osłonięte w odpowiednim miejscu i w poprawny sposób. Przy zakrytym cięciu, np. frezowaniu rowków lub wycinaniu frez do wręgów można zdjąć osłonę, ponieważ drewno zakrywa ząbki ostrza. Po usunięciu osłony należy korzystać z klocka do przesuwania. Po zakończeniu pracy należy natychmiast nałożyć osłonę. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo kontaktu z ostrzem podczas cięcia wzdłuż, użyj drążka podtrzymującego lub uchwytu.

Podczas cięcia klinów należy korzystać z przedmiotu wzorcowego i nałożyć listwę odprowadzającą, uniemożliwiającą kontakt odciętych kawałków drewna z tylnymi ząbkami ostrza.

Podczas skracania (cięcia w poprzek) należy zapewnić możliwość kierowania elementem opartym o ruchomą część urządzenia.

Kapówki

Kapówki podstołowe:

 • powinny być wyposażone w osłonę pod stołem,
 • powinny być całkowicie osłonięte w pozycji spoczynku,
 • powinny automatycznie przechodzić w pozycję spoczynku,
 • nie mogą się dać wysunąć poza krawędź stołu,
 • muszą być wyposażone w osłonę lub inną formę ochrony części ostrza znajdującej się nad stołem podczas pracy maszyny.

Maskiner til træ 2 kap 3

Kapówki z ostrzem nad stołem:

 • muszą być wyposażone w osłonę ostrza sięgającą jak najdalszego możliwego punktu poniżej środka.
 • muszą mieć przezroczystą osłonę reszty pracującego ostrza. Osłona ta musi mieć automatyczną blokadę uruchamianą w pozycji spoczynku urządzenia.
 • przechodzić automatycznie w stan spoczynku.
 • nie mogą się dać wysunąć poza krawędź stołu.

Strugarki-wyrówniarki

Osłona musi być również umieszczona nad ostrzem po tej stronie ogranicznika, po której nie są wykonywane prace.

 • Osłona umieszczona nad operatorem musi umożliwiać łatwe ustawianie.
 • Niewielkie obiekty należy przytrzymywać przy pomocy listwy posuwu.
 • Strugarka-wyrówniarka musi być wyposażona w przekaźnik zanikowo-napięciowy.

Urządzenie przesuwu

Urządzenia przesuwu w piłach tarczowych, ręcznych, strugarkach-wyrówniarkach, frezarkach stołowych itp. muszą być wyposażone w wyłącznik awaryjny. Muszą być ponadto podłączone do maszyny specjalnym złączem umożliwiającym zatrzymanie obu maszyn po uruchomieniu wyłącznika awaryjnego.