En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Maszyny do obróbki betonu i zaprawy

Mieszalniki

W przypadku korzystania z mieszalników w większym wymiarze, zamiast łopat należy używać urządzeń transportowych, ślimaków transportowych oraz podnośników. Zmniejsza to fizyczne obciążenie osób odpowiedzialnych za napełnianie urządzenia.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać urządzenia transportowe, ślimaki transportowe oraz podnośniki, jeżeli są one wyposażone w takie osłony, że poddawane obróbce elementy nie są dostępne podczas pracy urządzenia oraz nie istnieją żadne inne niebezpieczeństwa. Osoby te muszą również otrzymać szczegółowe instrukcje obsługi urządzenia.

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim, informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.

Zacieraczki

Maszyn z silnikiem benzynowym można używać jedynie w pomieszczeniach z dobrą wentylacją.

Maskiner til beton og mørtel kap 3
Zacieraczki z obrotowymi tarczami lub śmigłami należy zabezpieczać w następujący sposób:

  • Obrotowe tarcze lub śmigła muszą być osłonięte, aby uniemożliwić umieszczenie nogi w strefie zagrożenia.
  • Maszyna musi być wyposażona w przycisk wymagający przytrzymywania.
  • Aktywacja włącznika maszyny benzynowej musi być możliwa jedynie podczas przytrzymywania uchwytu na drążku sterowniczym.

Wibratory

Wibratory używane do formowania mokrego betonu oraz wygładzania podłóg i pułapów są napędzane za pomocą silników niskonapięciowych z transformatorami.

Jeżeli poziom emisji wibracji jest wysoki, konieczne może być ograniczenie czasu pracy (czytaj więcej w rozdziale o wibracjach).

Wygłuszanie wibracji jest efektywne jedynie w przypadku prawidłowej konserwacji urządzenia. Wszystkie urządzenia z wbudowanym wibratorem muszą być wyposażone w wyłącznik umieszczony na uchwycie.

Nigdy nie pozostawiaj wibratora buławowego z włączonym silnikiem.

Jeżeli wibrator nie jest wyposażony w wyłącznik umieszczony na uchwycie, należy przenieść go do miejsca, w którym znajduje się wyłącznik, umieścić w statywie lub zabezpieczyć w inny sposób do momentu wyłączenia urządzenia.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać zacieraczki i wibratory jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.