En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Instalacje i narzędzia pneumatyczne

Pojemniki pod ciśnieniem

Pojemniki pod ciśnieniem muszą być wyposażone w:

 • tabliczki znamionowe,
 • zawór bezpieczeństwa z systemem uwalniania,
 • miernik ciśnienia (manometr) z czerwoną kreską oznaczającą najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze,
 • zawór odprowadzający wodę skraplaną w pojemniku.

Pojemniki muszą być ustawione w sposób uniemożliwiający najechanie na nie, uderzenia i obicia.

Pojemniki, których ciśnienie wyrażone w barach (ato) pomnożone przez ich objętość w litrach daje wartość większą niż 200, należy co cztery lata poddawać kontroli zewnętrznej i wewnętrznej przez rzeczoznawcę.

Narzędzia pneumatyczne

Maszyny i narzędzia pneumatyczne podlegają ogólnym przepisom dotyczącym osłon maszynowych.

W cysternach, wilgotnych pomieszczeniach, podczas prac wykonywanych na mokrym betonie oraz w innych miejscach o wysokim przewodzeniu prądu do ziemi zamiast urządzeń o niskim napięciu należy używać urządzeń i narzędzi pneumatycznych.

Urządzenia te są często głośne i powodują wydzielanie dużej ilości pyłu. Dlatego też postaraj się o jak najcichsze narzędzia i korzystaj z nich z użyciem jak najniższego ciśnienia. Umieść na urządzeniu dysze ograniczające emisję hałasu i pyłu, np. nakładkę lub miech i ewentualnie filtr. Jeżeli nie jest możliwe dostateczne ograniczenie obciążenia hałasem lub pyłem, należy korzystać z osobistego wyposażenia ochronnego.
Młodzieży poniżej 18. roku życia z zasady nie wolno obsługiwać obrotowych urządzeń pneumatycznych, młotów i dłut pneumatycznych oraz urządzeń piaskujących, o ile nie jest to związane ze zdobywaniem wykształcenia (np. podczas nauki zawodu). Jednakże muszą otrzymać odpowiednie instrukcje w tym zakresie.

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.

Obrotowe narzędzia pneumatyczne

Szlifierki tarczowe należy zabezpieczać przed przekroczeniem przez tarczę dozwolonej prędkości, również w przypadku podłączenia powietrza o większym niż zalecane ciśnieniu.

Młoty pneumatyczne

W przypadku korzystania z młotów pneumatycznych należy upewnić się, że powodowane przez nie wibracje budynku nie stwarzają zagrożenia.

Dłuta pneumatyczne

Podczas wykonywania wykuć w betonie i ścianach może dojść do wydzielania niebezpiecznego stężenia pyłów, np. pyłu kwarcowego. Należy ograniczyć rozprzestrzenianie pyłu po okolicy, odprowadzając go lub zwilżając powierzchnie w stopniu uniemożliwiającym jego odciąganie mechaniczne. Pył należy usuwać w niepylący sposób, np. przy pomocy odkurzacza.

Dłuta pneumatyczne mają wysoki poziom emisji wibracji. Planuj prace tak, aby w jak największym zakresie używać zdalnie sterowanych narzędzi lub w taki sposób, aby ręczne narzędzia wspierać mechanicznie. Wybierając narzędzia, należy decydować się na te z wygłuszeniem wibracji.
Posiadane narzędzia można wygłuszyć przy pomocy uchwytów wykonanych z absorbujących wstrząsy materiałów.

Podczas prac z wykorzystaniem młotów pneumatycznych należy zawsze używać wyposażenia ochronnego oczu i zazwyczaj również ochrony narządów słuchu i dróg oddechowych. Konieczne może być również zastosowanie obuwia ochronnego.

Piaskowanie

Pod pojęciem piaskowania rozumie się nadmuchiwanie na powierzchnie strumienia piasku naturalnego, śrutu, wapna hutniczego, stalowych kulek, korundu, szkła itp.

Należy unikać nadmuchiwania piasku naturalnego zawierającego kwarc. Kwarc jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia, wywołuje krzemicę i nowotwory.

Podczas piaskowania na zewnątrz ogranicz pylenie w największym możliwym stopniu, osłaniając miejsce pracy. Rozstaw tablice ostrzegawcze oraz piaskuj jedynie w miejscach, w których nie stanowi to utrudnień dla innych osób.
Obsługa maszyny musi przebiegać za pomocą przycisku wymagającego przytrzymania. W przypadku długich przewodów (ponad 40 m) zaleca się elektryczne sterowanie funkcji zaworu. Jednoprzewodowe sterowanie powietrzem nie jest dozwolone.

Podczas prac w niskich temperaturach należy zabezpieczyć uchwyty lancy przed niepoprawnym funkcjonowaniem spowodowanym zamarznięciem wody kondensacyjnej. Można temu zapobiec, dodając płyn chroniący przed zamarzaniem oraz korzystając z wyposażenia dozującego.

Środki ochrony osobistej

 • Osoba wykonująca piaskowanie musi używać ochrony dróg oddechowych z dopływem tlenu, zakrywającej głowę, szyję i ramiona, lub w postaci maski całotwarzowej i kaptura. Dopływ tlenu do ochrony dróg oddechowych musi odbywać się z instalacji z oddzielaczem oleju i ew. agregatem cieplnym lub chłodniczym.
 • Osoba wykonująca prace oraz inne osoby przebywające, nawet krótko, na terenie wykonywania prac, muszą być wyposażone w specjalną, odporną na pył odzież roboczą w postaci kombinezonu z przylegającymi ściągaczami, trzewików z długimi cholewkami oraz rękawic z długimi mankietami.
 • Zazwyczaj konieczna jest również ochrona narządów słuchu.
 • Odzież robocza oraz wyposażenie ochronne muszą być oddzielone od zwykłej odzieży i nie mogą być zabierane do pomieszczeń jadalnych.

Zużyty piasek należy jak najszybciej usunąć. Czyszczenie miejsca pracy przy pomocy sprężonego powietrza nie jest dozwolone. Można zamiatać i usuwać piasek za pomocą szufli po jego uprzednim zwilżeniu. Piasek można ponownie wykorzystać po jego specjalnym oczyszczeniu. Podczas prac porządkowych należy używać ochrony dróg oddechowych.

Przed rozpoczęciem prac związanych z remontem elewacji, władze gminy muszą wydać stosowne zezwolenie na prowadzenie robót.

Odpady należy usuwać zgodnie z przepisami Duńskiego Ministerstwa ds. Środowiska i Energii.

Piaskowanie na mokro
Można zwiększyć siłę czyszczenia poprzez dodanie wody. Piaskowanie na mokro nie jest tak niebezpieczne dla zdrowia jak piaskowanie na sucho, ponieważ stężenie pyłu w powietrzu wynosi tutaj jedynie 1/10. Piasek należy usuwać, zanim wyschnie.

Czyszczenie wysokociśnieniowe

Urządzenia wysokociśnieniowe z maksymalnym ciśnieniem przekraczającym 800 barów stwarzają szczególne zagrożenie i nie wolno używać ich ręcznie ze względu na występujące ryzyko przecięcia strumieniem oraz dużą siłę odrzutu.

Podczas pracy z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych z ciśnieniem przekraczającym 25 barów lub wartością hydrodynamiczną (najwyższe ciśnienie w barach pomnożone przez liczbę litrów na minutę) przekraczającą 10 000, należy spełnić następujące warunki:

 • Nikt inny nie może przebywać w miejscu pracy.
 • Nie wolno opryskiwać instalacji elektrycznych.
 • Należy zapewnić podłoże o właściwościach antypoślizgowych.
 • Należy zapewnić wolne od przeszkód miejsce pracy. (Nie wolno wykonywać prac na drabinach.)

Podczas prac trwających dłużej niż 1/2 godziny pracownik musi być wyposażony w możliwość zawieszenia dyszy urządzenia na ramieniu i odciążenia w ten sposób dłoni.

Niebezpieczeństwa podczas użytkowania:

 • Strumień działa jak narzędzie tnące, zarówno na przedmioty jak i osoby (uszkodzenia są głębokie i poważne, nawet jeżeli tak nie wyglądają).
 • Jest możliwe odbijanie strumienia od zagłębień i nierównych powierzchni.
 • Niebezpieczne dla zdrowia lub toksyczne substancje mogą ulec rozprzestrzenieniu w powietrzu.
 • Węże i dysze mogą emitować wibracje jak narzędzia pneumatyczne (i powodować dolegliwość „białych palców”).

Przy usuwaniu zanieczyszczeń w miejscu pracy uwzględniaj kierunek wiatru. Zazwyczaj konieczne jest użycie środków ochrony osobistej.
Młodzieży poniżej 18. roku życia z zasady nie wolno wykonywać prac przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych o ciśnieniu powyżej 70 barów (7MPa), o ile nie ma to miejsca w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) i po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.

Cięcie wysokociśnieniowe

Nigdy nie używaj maszyn do wysokociśnieniowego cięcia, trzymając je w rękach, jeżeli ciśnienie wynosi powyżej 800 barów. Jest to niebezpieczne ze względu występujące ryzyko przecięcia strumieniem oraz dużą siłę odrzutu.

Dysze muszą być umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonych narzędziach.

Obszar, na którym wykonywane jest cięcie, musi być zamknięty ze względu na siłę przebicia. Obszar zasięgu strumienia musi być osłonięty zgodnie z przepisami dotyczącymi osłonięcia maszyn.

Konieczne może być zastosowanie ochrony dróg oddechowych oraz słuchu ze względu na możliwość wydzielania się mgły i hałasu.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać maszyny do cięcia wysokociśnieniowego jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.