En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Elektryczne narzędzia ręczne

Przegląd

Przedsiębiorstwa muszą zapewnić regularną kontrolę elektrycznych narzędzi ręcznych zgodnie ze wskazówkami producenta.

 • Zwykłe elektryczne narzędzia ręczne (klasa I) należy poddawać przeglądom przynajmniej co dwa miesiące.
 • Podwójnie izolowane narzędzia (klasa II) należy kontrolować przynajmniej co sześć miesięcy. Większość profesjonalnych narzędzi ręcznych jest podwójnie izolowana.

Użytkowanie

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać ręczne urządzenia emitujące wibracje o wartości ponad 130 dB(HA) jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Z wykorzystaniem wibrujących narzędzi wolno im wykonywać wyłącznie krótkie prace (mniej niż 30 min. rozłożone na cały dzień pracy). Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim informująca o sposobie rozstawienia, obsługi i konserwacji.

Wiertarki

Pamiętaj, że wiertło może ulec zakleszczeniu.

 • Unikaj użycia przycisku blokady.
 • Nie wierć w luźnych elementach (obiekty muszą być unieruchomione w łapie dociskowej lub na stole warsztatowym).
 • W razie możliwości stosuj odsysanie pyłu. Jeżeli nie jest możliwe efektywne usuwanie zanieczyszczeń, zawsze używaj filtra pyłowego.

Frezarki do rowków

Podczas frezowania rowków w murach wytwarzany jest szkodliwy dla zdrowia pył. Dlatego też do urządzenia podłączona musi być instalacja wyciągowa.

Elektrisk håndværktøj 1 kap 3

Jeżeli podczas prac nie da się usunąć pyłu ze strefy oddychania, należy korzystać z maski przeciwpyłowej.
Należy również korzystać z ochrony narządów słuchu.

Maszyny szlifujące

Dla szlifierek taśmowych, dogładzarek oscylacyjnych oraz szlifierek obrotowych obowiązują następujące warunki:

 • W razie możliwości zastosuj odsysanie pyłu.
 • Zawsze używaj maski przeciwpyłowej, jeżeli nie jest możliwe efektywne usuwanie zanieczyszczeń.

Maszyny szlifujące mają zazwyczaj wysoki poziom emisji wibracji.

Szlifierki kątowe

Największym zagrożeniem w związku z korzystaniem ze szlifierek i maszyn do cięcia jest pęknięcie tarczy, której części mogą powodować poważne obrażenia ciała.

Pęknięcie tarczy może być spowodowane przez:

 • nieprawidłowe mocowanie tarczy (korzystaj z odpowiednich kołnierzy mocujących, podkładek oraz nakrętek)
 • większą prędkość obracania się tarczy niż dozwolona
 • nieodpowiednie użycie tarczy oraz np. krzywa i/lub zbyt duża tarcza
 • złe wypoziomowanie
 • niedbałe obchodzenie się z urządzeniem (uderzenia i obicia)

Elektrisk håndværktøj 2 kap 3

Środki ostrożności podczas użycia szlifierki kątowej:

 • Przed wymianą tarczy odłącz wtyczkę urządzenia z gniazdka.
 • Używaj tarcz odpowiednich dla danej maszyny oraz zatwierdzonych pod względem liczby obrotów.
 • Przytwierdzaj tarcze właściwymi kołnierzami.
 • Zanim przystąpisz do pracy, sprawdź, czy tarcza nie kołysze się podczas obracania.
 • Umieść odpowiednią osłonę.
 • Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na tarczę.
 • Nie narażaj tarczy na nierównomierny nacisk lub inne oddziaływanie, które może doprowadzić do jej pęknięcia.
 • Nie używaj tarczy przeznaczonej do cięcia do szlifowania, a tarczy przeznaczonej do szlifowania – do cięcia.
 • Pneumatyczne szlifierki kątowe muszą być zabezpieczone przed osiąganiem zbyt wysokich obrotów spowodowanych podłączeniem do zbyt dużego ciśnienia.
 • Zawsze korzystaj z ochrony narządów słuchu.
 • Zawsze używaj ochrony oczu, okularów z bocznymi osłonami lub okularów ciasno przylegających do twarzy.

l Jeżeli ręczne szlifierki powodują wydzielanie pyłu w szkodliwej dla zdrowia ilości, muszą być wyposażone w wyciąg.

 • Zdejmij luźno wiszące części garderoby (np. chusty).
 • Ostrożnie odkładaj urządzenie, aby nie obić tarczy.
 • Odkładaj urządzenie tak, aby unikać jego zamoczenia.
 • W wilgotnych pomieszczeniach z dobrym uziemieniem, można korzystać jedynie z urządzeń o niskim napięciu (zasilanie z transformatora).

Piły szablaste

Podczas korzystania z pił szablastych istnieje ryzyko ran ciętych, dlatego zachowuj szczególną ostrożność podczas rozpoczynania i kończenia prac.

 • Zawsze korzystaj z ochrony narządów słuchu.
 • Zawsze używaj ochrony oczu, okularów z bocznymi osłonami lub okularów ciasno przylegających do twarzy.
 • Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda przed wymianą ostrza.

Ręczne piły tarczowe

Ręczne piły tarczowe z zasady muszą być wyposażone w klin rozszczepiający. Niektóre rodzaje pił i pilarek tarczowych zwolnione są z tego wymogu, lecz brak konieczności zastosowania klina rozszczepiającego musi być wyraźnie zaznaczony w instrukcji obsługi dostawcy.

 • Klin rozszczepiający musi być wykonany ze stali (sztywny) o grubości odpowiadającej szerokości rzazu (w przypadku ostrza wykonanego z metali twardych musi być węższy o 0,3 mm od szerokości rzazu).
 • Klin rozszczepiający musi być ustawiony w ten sam sposób jak w stacjonarnych piłach tarczowych.
 • Urządzenie musi być wyposażone w na stałe przytwierdzoną osłonę górną, zakrywającą całe ostrze znajdujące się nad płytą urządzenia.
 • Osłona dolna musi składać się z ruchomej osłony, zakrywającej całe ostrze pod płytą urządzenia.

Elektrisk håndværktøj 3 kap 3

 • Osłona dolna musi automatycznie przechodzić w pozycję bezpieczeństwa po odsunięciu piły od obrabianego elementu (funkcję tę należy wypróbować przed każdym uruchomieniem urządzenia oraz regularnie podczas dnia pracy).
 • Podczas cięcia należy ustawić się obok drogi cięcia ze względu na uderzenia zwrotne piły.
 • Przedmiot obrabiany musi być unieruchomiony podczas cięcia, ew. przy pomocy ścisków.
 • Korzystaj z ochrony narządów słuchu.
 • Przy wykonywaniu prac pylących należy korzystać z pił tarczowych z podłączoną instalacją odciągającą zanieczyszczania lub stołu montażowego z instalacją odciągającą zanieczyszczania. Jeżeli nie jest możliwe zmniejszenie koncentracji pyłu do dopuszczalnego poziomu, należy korzystać z odpowiedniej ochrony dróg oddechowych.

Młodzieży poniżej 18. roku życia nie wolno obsługiwać ręcznych pił tarczowych, ponieważ ruchome części oraz przedmioty obrabiane nie są osłonięte podczas wykonywania prac.

Młodzież poniżej 18. roku życia może jednak obsługiwać piły tarczowe w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu), lecz jedynie po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Frezarki górnowrzecionowe

Nieodpowiednie użycie i konserwacja frezarki górnowrzecionowej grozi poważnymi obrażeniami ciała.

 • Przed wymianą bitów frezarki odłączaj wtyczkę urządzenia z gniazdka.
 • Używaj pasujących do danego urządzenia bitów frezujących.
 • Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że bity są poprawnie zamontowane.
 • Utrzymuj urządzenie w czystości, aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji.
 • Korzystaj z ochrony narządów słuchu.
 • Zawsze używaj ochrony oczu, okularów z bocznymi osłonami lub okularów ciasno przylegających do twarzy.