En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Dźwigi przenośne i inne dźwigi przejezdne

Niebezpieczeństwo przewrócenia jest zależne od wytrzymałości podłoża, na którym stoi dźwig. Przed uruchomieniem dźwigu należy udokumentować wytrzymałość podłoża. Elementów podporowych należy używać zgodnie z instrukcją dźwigu oraz przestrzegając maksymalnych wartości nacisku wywieranego przez podpory.

Podpory należy rozsuwać w sposób odpowiadający obciążeniu i wysięgowi.

Wszystkie podpory muszą być umieszczone na wytrzymałym podłożu – używaj np. płyt pod podpory umożliwiających odpowiedni rozkład obciążenia na powierzchni podłoża.

Jeżeli dźwig ma przemieszczać się z uniesionym ciężarem, podłoże musi być równe i twarde – porównywalnie do drogi przygotowanej do układania nawierzchni (asfaltowania). W przeciwnym razie należy rozłożyć płyty jezdniowe.