En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Dźwigi

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać dźwigi jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu), po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu oraz jeżeli posiada odpowiedni atest.

Wiatr

Maksymalna siła wiatru dopuszczalna dla pracy dźwigu musi wynikać z jego instrukcji obsługi.

Nawet najmniejsze podmuchy wiatru mogą spowodować kołysanie się nosiwa i tym samym powodować zagrożenie bezpieczeństwa.

Kierowca dźwigu może w konkretnej sytuacji poddać ocenie, czy jest w stanie bezpiecznie podnieść obiekt i nie powodować zagrożenia dla asystenta i sprzętu.

Mocowanie

Mocowanie to prace polegające na przytwierdzaniu i odłączaniu obiektu do haka dźwigu. Asystent wykonujący te prace musi otrzymać instrukcje dotyczące ich przebiegu, również odnośnie konkretnego zadania. Musi on również przejść odpowiednie szkolenie, organizowane przez szkoły techniczne i niektórych dostawców urządzeń chwytających.

Asystent musi rozumieć oznakowanie urządzenia dźwigowego, informujące o dopuszczalnym obciążeniu łańcuchów, pasów oraz maksymalnych kątach pasów.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy odbyć spotkanie wstępne.
Podczas tego spotkania operator dźwigu oraz asystent muszą przedyskutować kolejność montażu oraz wytyczne dotyczące poszczególnych rodzajów podnoszenia obiektów.
Zawsze należy przestrzegać instrukcji związanych z mocowaniem, dołączonych do obiektu/umieszczonych w jego karcie danych.
Przed rozpoczęciem pracy należy powoli podnieść ciężar nad podłoże, aby skontrolować, czy:

 • ciężar znajduje się w równowadze (nosiwo zawieszone jest prosto),
 • pasy i elementy mocujące umieszczone są prawidłowo,
 • pasy nie są zakleszczone,
 • podnoszony obiekt nie jest przytwierdzony do podłoża.

Przy odstawianiu ciężaru asystent musi zapewnić następujące warunki:

 • możliwość bezpiecznego odstawienia nosiwa, na odpowiedniej podstawie i w sposób umożliwiający bezpieczne zdjęcie elementów mocowania,
 • materiały mocujące muszą być napięte podczas ew. usztywniania ciężaru.

Urządzenie do mocowania można cofnąć po bezpiecznym zawieszeniu obiektu na haku dźwigu i zabezpieczeniu go przed kołysaniem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z bezpieczeństwem mocowania, ciężarem nosiwa itp. należy przerwać prace. Leży to w obowiązku asystenta obsługującego maszynę mocującą, który musi porozumieć się w tej sprawie z przełożonym/operatorem dźwigu.

Jeżeli obiekt jest już podniesiony, kierowca musi jak najszybciej go opuścić do najbliższej bezpiecznej pozycji spoczynku.

Asystent oraz operator dźwigu mają prawo odmówić podniesienia ciężaru, co do którego mają wątpliwości.

Osprzęt mocujący

Osprzęt mocujący musi być opatrzony czytelną tablicą lub innym oznakowaniem. Musi ono zawierać dane dotyczące SWL/WLL (limit ładowności/obciążenie dla bezpiecznej pracy) oraz data ostatniej kontroli.

Osprzęt mocujący może również być opatrzony kodem kolorystycznym informującym o ostatniej przeprowadzonej kontroli, patrz poniżej.

Osprzęt do mocowania należy poddawać kontroli przy każdym użyciu, a inspekcji głównej przynajmniej raz na rok.

Przestrzegaj instrukcji dostawcy dotyczących okresu, po upływie którego należy usunąć urządzenie. Do urządzeń mocujących musi być dołączona odpowiednia instrukcja obsługi w języku duńskim.

Kraner 3 kap 3

Urządzenia należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, a szczególnej ochronie przed słońcem poddawać liny włókienne, ponieważ ulegają zniszczeniu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Wyłączone z użytku egzemplarze muszą być oddzielone od pozostałych.

 • Haki dźwigowe i podnośnikowe muszą być wyposażone w zabezpieczenie przed odczepieniem.
 • Do prac podnośnikowych wykonywanych w słonej wodzie nie wolno używać galwanizowanego osprzętu do mocowania.
 • Zawiesia jednocięgnowe nie mogą zaginać się podczas napinania.
 • Łańcuchy pod obciążeniem nie mogą być skręcone. Ich skracania dokonywać należy przy pomocy zatwierdzonych haków, a łączenia za pomocą zatwierdzonych części łączących.
 • Należy chronić pasy/liny włókienne przed ostrymi krawędziami.

Podnoszenie przy pomocy dwóch dźwigów

Prace polegające na podnoszeniu przy pomocy dwóch dźwigów należy dokładnie zaplanować. Kierujący nimi specjalista musi mieć pewną możliwość komunikacji z obydwoma operatorami dźwigów.

Kraner 4 kap 3

Wykorzystywane do prac dźwigi muszą być tego samego typu, najlepiej z tym samym mechanizmem regulowania prędkości. Obciążenie nie może w żadnym momencie przekraczać 75% wydajności jednego dźwigu. W razie konieczności należy użyć specjalnego sprzętu zapewniającego poprawne rozłożenie ciężaru oraz podnoszenie w pionie.