En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Butle pod ciśnieniem

Butle pod ciśnieniem mogą mieć kolor neutralny szary lub jeden z poniżej przedstawionych kolorów.

butle-img-1

Zawartość butli można odczytać na podstawie koloru. Ponadto na butli jest wytłoczona nazwa substancji.

  • Nie wolno oliwić zaworów butli.
  • Nie wolno rzucać butlami lub w inny sposób narażać ich na wstrząsy, uderzenia lub silne obciążenie. Muszą one być ponadto zabezpieczone przed przewróceniem, stoczeniem się i upadkiem.
  • Butle gazowe muszą być zabezpieczone przed silnym nagrzewaniem. Muszą być rozmieszczone w sposób umożliwiający ich łatwe usunięcie w przypadku pożaru.
  • W miejscu pracy mogą znajdować się jedynie te butle, które używane są do wykonywania prac. Zawory nieużywanych butli muszą być zamknięte.
  • Podczas transportu należy na zaworze zamontować nakrętkę lub kołnierz bezpieczeństwa.

Butle z tlenem (oxygen) należy przechowywać w czystości i chronić przed zabrudzeniem olejem lub innymi tłuszczami. Zawory należy otwierać powoli.
Przy zastosowaniu np. gazów acetylenowych przed manometrem musi być zainstalowany zawór zwrotny.

Duński urząd obrony cywilnej wydał techniczne przepisy dotyczące wyposażenia zamkniętych i otwartych składów gazu i płynów łatwopalnych w dużych ilościach.

Puszki z aerozolami

Puszek z aerozolami podczas użytkowania i transportu nie wolno narażać na działanie temperatury powyżej 40°C lub innego przeciążenia. Nie wolno przekłuwać ani wyrzucać puszek przed całkowitym ich opróżnieniem.