En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Zanieczyszczona olejem i substancjami chemicznymi gleba

Wykonywanie prac wymagających kontaktu z zanieczyszczoną substancjami chemicznymi glebą może być szkodliwe dla zdrowia. Nie znając rodzaju zanieczyszczenia, nie jest możliwa ocena stopnia zagrożenia podczas wykonywania prac.

Zanieczyszczona ziemia występuje przede wszystkim w przypadku prac wykopowych w połączeniu z układaniem kabli, rur, wodociągów oraz wykopów ziemnych na terenach fabrycznych lub wcześniejszych stacjach benzynowych itp.

Dlatego też już we wczesnej fazie projektowania należy zbadać, czy podłoże lub jego części nie są zanieczyszczone niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami chemicznymi. W przypadku zanieczyszczenia gleby należy określić jego rozmiar oraz rodzaj substancji chemicznych. Jeżeli zanieczyszczenie zostanie wykryte podczas prac, należy wstrzymać wszelkie czynności i poddać je badaniom.

W fazie projektowej należy starać się przewidzieć zagrożenia zdrowia i możliwe wypadki oraz opisać, jakie środki ostrożności mogą pomóc ich uniknąć.
W przypadku wykrycia zanieczyszczenia podczas prac wykopowych należy wstrzymać wszelkie procesy robocze i wezwać rzeczoznawcę. Należy również poinformować o tym Duński Urząd Inspekcji Pracy oraz lokalny urząd ds. środowiska.

Środki bezpieczeństwa

Pracodawca ma obowiązek dokonać wszystkich możliwych technicznych zabiegów w celu ochrony pracowników przed oddziaływaniem zanieczyszczonej gleby. Mogą to być np.:

  • Wentylacja ciśnieniowa z doprowadzaniem świeżego powietrza do kabin obsługi urządzeń.
  • Nawadnianie podczas prac pylących.
  • Zastosowanie membran i pomp zapobiegających przedostawaniu się oparów, płynów itp. do wykopu.
  • Umożliwienie wykonywania prac nad wykopem.
  • Ograniczenie dostępu do zanieczyszczonego obszaru.

Pracownicy mają obowiązek korzystania z wyposażenia ochronnego, jeżeli nie jest możliwe bezpieczne wykonywanie prac bez jego zastosowania. Mogą to być np. ochrona dróg oddechowych z dopływem tlenu, odzież ochronna, rękawice ochronne oraz odporne na olej i substancje chemiczne gumowce bezpieczeństwa. W przypadku pracowników obsługujących maszyny oraz kierowców konieczne może być użycie odzieży ochronnej, gumowców bezpieczeństwa, rękawic oraz odpowiedniej ochrony dróg oddechowych.

Zaplecze socjalno-bytowe

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy muszą znajdować się pomieszczenia jadalne, szatnie z szafkami na odzież roboczą i szafkami na zwykłą odzież, umywalki, łazienki z prysznicami oraz toalety.

Pomieszczenia jadalne muszą być wolne od zanieczyszczeń, dlatego też nie można do nich wnosić zabrudzonego wyposażenia ochronnego.

Ważna jest również higiena osobista pracowników. Szczególnie istotne jest dokładne umycie zanieczyszczonej skóry. Przed każdą przerwą, wizytą w toalecie oraz zawsze po zakończeniu pracy myj twarz, dłonie i przedramiona. W przypadku prac pylących należy brać prysznic przed każdą przerwą oraz zawsze przy zakończeniu pracy.

Czyszczenie:
Miejsce pracy, pomieszczenie przebieralni, pomieszczenia łazienkowe oraz jadalne należy na bieżąco czyścić.