En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Wełna mineralna i inne materiały izolacyjne

zolacja wełną mineralną

Wełna mineralna (wełna skalna lub szklana) wykorzystywana jest do izolacji w dużym zakresie. Podczas pracy z produktami zawierającymi wełnę mineralną uwalniane są różnej wielkości włókna mineralne. Większe włókna mogą powodować swędzenie oraz wysypkę, ponieważ powodują drobne nacięcia skóry oraz podrażnienia oczu. Mniejsze włókna mogą powodować zatkanie nosa oraz pieczenie śluzówki nosa i gardła. Prace z wykorzystaniem wełny mineralnej mogą wywoływać zapalenie oskrzeli.

Różne rodzaje izolacji wełną mineralną mają szkodliwy wpływ na zdrowie, który należy uwzględnić przy wyborze produktów i metod pracy. W miarę możliwości należy wybierać najmniej pylące produkty.

Jeżeli to możliwe, wybieraj standardowe, zapieczętowane i przycięte na zamówienie produkty, aby zmniejszyć konieczność cięcia.

Decyduj się na izolacje z zewnątrz i od góry oraz przed zamknięciem konstrukcji, np. w pomieszczeniach dachowych. Unikaj montażu izolacji nad głową. Przygotuj konstrukcję w taki sposób, aby możliwe było zastosowanie standardowych materiałów izolacyjnych.

Dostawca i pracodawca mają obowiązek sporządzić instrukcję obsługi zawierającą informacje o niebezpieczeństwie dla zdrowia oraz koniecznych środkach ostrożności dla danego produktu.

Prace z wykorzystaniem starej wełny mineralnej

Wełna mineralna sprzed roku 2000 jest podejrzewana o działanie rakotwórcze, dlatego też należy chronić się przed włóknami i pyłem, jeżeli prace polegają na jej usuwaniu lub przenoszeniu.

Używaj odpowiedniej ochrony dróg oddechowych (przynajmniej półmaski z filtrem P2). Korzystaj z rękawic, okularów ochronnych i odzieży przeciwpyłowej. Odzież ta nie może być zapinana po środku, musi ciasno przylegać do szyi, nadgarstków i kostek, nie może mieć kieszeni ani klapek. Ewentualne nakrycie głowy musi być wyposażone w daszek.

Strychy z dachami pokrytymi płytami eternitowymi zawierającymi azbest

W przypadku wykonywania wszelkiego rodzaju prac na strychach, których pokrycie dachowe jest wykonane z zawierających azbest płyt eternitowych, należy skontrolować, czy w pomieszczeniu obecne są włókna azbestowe, zwłaszcza w wyłożonych materiałach izolacyjnych. Jeżeli są one obecne, wykonywane prace są objęte rozporządzeniem dotyczącym azbestu, które stawia szczególne wymogi odnośnie szkoleń, wyposażenia ochrony osobistej oraz zaplecza socjalno-bytowego.

Prace są objęte przepisami dot. azbestu jedynie w przypadku, gdy wymagają styczności z azbestem (np. w razie usuwania zanieczyszczonej izolacji, ale nie w razie zwykłego przemieszczania się przez pomieszczenie w celu dostania się do komina lub instalacji elektrycznej).

Izolacje nowymi materiałami izolacyjnymi

Nowe izolacje mogą być wykonane z wełny papierowej, lnu, perlitu, włókien drzewnych i in.
Proces pracy należy zaplanować w taki sposób, aby w jak największym stopniu zminimalizować pylenie. Patrz wyżej „izolacja wełną mineralną”.

Prace szczególnie pylące

Prace szczególnie pylące mają miejsce przy:

  • demontażu starej izolacji,
  • montażu izolacji na wysokości ponad głową – w zależności od materiału izolacyjnego,
  • montażu izolacji w ciężko dostępnych miejscach, m.in. pod skosami poddasza, w korytarzach technicznych, piwnicach oraz innych ciasnych pomieszczeniach – w zależności od materiałów izolacyjnych,
  • wdmuchiwaniu lub rozkładaniu produktów w formie granulatu.

Podczas wykonywania szczególnie pylących prac obowiązują zaostrzone wymogi w związku z bezpieczeństwem. Prace należy planować w taki sposób, aby nie szkodziły innym osobom przebywającym w ich pobliżu.

W miarę możliwości należy usuwać zanieczyszczenia w miejscu ich powstawania. Zazwyczaj można w tym celu użyć systemu wentylacji mechanicznej.

Pracownicy muszą mieć dostęp do przebieralni z oddzielnym miejscem przechowywania zwykłej odzieży i odzieży roboczej. Musi być również zapewniona możliwość skorzystania z prysznica z ciepłą wodą.

Czyszczenie

Czyszczenie musi odbywać się w taki sposób, aby w jak największym stopniu zminimalizować pylenie, np. poprzez korzystanie z odkurzacza lub mycie powierzchni. Nie wolno zamiatać podłóg na sucho ani używać sprężonego powietrza.
Tam, gdzie jest to możliwe, należy zwilżać podłogi, aby ograniczyć pylenie.