En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Wartości graniczne i pomiary

Duńska ustawa o środowisku pracy podaje wartości graniczne (GV) dla szeregu substancji, materiałów i procesów. Z wartości tych nie wolno korzystać oddzielnie, ponieważ wchodzą one w łączną ocenę warunków bezpieczeństwa.

Pracownicy często narażeni są na działanie kilku substancji na raz, np. kilku rodzajów oparów wydzielanych przez rozpuszczalniki lub dym spawalniczy zawierający różne substancje, z których każda jest szkodliwa. W tym przypadku nie wystarczy przestrzegać wartości granicznych dla poszczególnych substancji, ponieważ całkowite oddziaływanie (oddziaływanie połączenia substancji) może być dużo silniejsze. Silne oddziaływanie ma np. połączenie ciężkiej pracy fizycznej z zanieczyszczeniem powietrza, takim jak pył, dym, opary czy mgiełka olejowa. Podczas wykonywania ciężkich prac fizycznych pracownicy często oddychają szybciej i głębiej i tym samym wdychają więcej zanieczyszczonego powietrza.
Stężenie wszystkich zanieczyszczeń powietrza powinno być dlatego redukowane do jak najniższego poziomu poniżej wartości granicznych. W razie wątpliwości skorzystaj z usług autoryzowanego doradcy ds. środowiska pracy.

Jeżeli możliwe jest użycie pomocy technicznych pozwalających na jeszcze lepszą redukcję zanieczyszczeń, nie wystarczy jedynie przestrzegać wartości granicznych. Z reguły należy używać pomocy technicznych stosowanych w praktyce w branży lub odpowiednich do procesów pracy w innych branżach. Środki ostrożności stosowane są tym samym w każdych warunkach, dlatego też rzadko trzeba dokonywać pomiarów stężenia substancji w powietrzu.

Przeprowadzanie pomiarów

Pomiary są zbędne jeżeli wiadomo, że ma miejsce zanieczyszczenie powietrza oraz skąd ono pochodzi. Aby to ustalić, należy dokonać szczegółowej oceny następujących czynników:

  • Rodzaj i ilość zastosowanych substancji i materiałów.
  • Procesy i czynności wykonywane podczas pracy, w tym ich częstotliwość i czas trwania.
  • Środki techniczne.
  • Czyszczenie.
  • Utrzymywanie porządku w miejscu pracy.

W dokonaniu oceny pomocne mogą być również doświadczenia innych, podobnych przedsiębiorstw w związku z określonymi czynnościami pracy. Także wtedy, gdy nie jest możliwe bezpośrednie przełożenie pomiarów dokonanych w innym przedsiębiorstwie.

Jeżeli nie jest możliwe dokonanie oceny warunków według powyższych zasad, należy przeprowadzić badania orientacyjne. Ich celem jest stwierdzenie za pomocą prostych środków, czy jakość powietrza jest dopuszczalna. Do tego typu badań używaj wyposażenia od razu podającego wyniki. Jeżeli masz wątpliwości, czy zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe, skontaktuj się z autoryzowanym doradcą ds. środowiska pracy.