En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Klasyfikacja i oznakowanie

Niebezpieczne substancje podlegają przepisom Duńskiego Ministerstwa ds. Środowiska i Energii.

Szkodliwe dla zdrowia, grożące wybuchem lub niebezpieczne dla środowiska naturalnego substancje i produkty są podzielone na klasy i oznakowane zgodnie z tabelą przedstawioną na stronie 98:

Okres przejściowy

Wykorzystywane obecnie symbole zagrożeń zostaną zastąpione przez nowy system oznakowania. Dlatego też w okresie przejściowym, trwającym do czerwca 2017 r., na placach budowy można będzie spotkać mieszanki/produkty oznakowane zarówno starą, jak i nową metodą.
Po 2017 r. będzie można wykorzystywać wyłącznie produkty z nowym oznakowaniem. W przypadku czystych produktów chemicznych wszystkie substancje muszą być oznakowane nowymi piktogramami.

klasyfikacja-i-oznakowanie-img-1