En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Instrukcje obsługi

Instrukcja dostawcy
Dostawca ma obowiązek opatrzyć niebezpieczne substancje i materiały zrozumiałą instrukcją obsługi w języku duńskim (karta charakterystyki substancji niebezpiecznej). Obowiązek ten dotyczy również marketów budowlanych.

Instrukcja korzystania z miejsca pracy
W oparciu o instrukcje dostawcy dołączone do poszczególnych produktów należy opracować instrukcję korzystania z miejsca pracy uwzględniającą użycie tych materiałów.

Instrukcje korzystania z miejsca pracy należy sporządzić we współpracy z organizacją ds. środowiska pracy, a za jej opracowanie odpowiada pracodawca.
Dowiedz się więcej o treści instrukcji obsługi na stronie internetowej www.styrpaastofferne.dk.

Wszyscy pracownicy, mający do czynienia z substancjami chemicznymi, muszą otrzymać aktualne instrukcje obsługi. Instrukcja korzystania z miejsca pracy musi znajdować się w miejscu, w którym wykonywane są prace.