En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Chemiczna ocena miejsca pracy (APV) – szczególna ocena

Zastosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów podlega ocenie w szczególnym załączniku do oceny miejsca pracy, często nazywanym chemiczną oceną miejsca pracy.

Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo narażenia na działanie wielu różnych substancji i materiałów, należy przeprowadzić zebraną ocenę wszystkich niebezpieczeństw.
Ocenie podlegają następujące warunki:

  1. Które materiały są niebezpieczne i dlaczego?
  2. W jaki sposób i w jakim zakresie pracownicy są narażeni na ich oddziaływanie?
  3. W jaki sposób są one używane, np. metody mieszania i nakładania?
  4. W jaki sposób można zapobiec narażeniu siebie i innych na wpływ substancji/materiałów, np. poprzez rozstawienie osłon, zastosowanie wyciągów, wentylacji i użycie wyposażenia ochronnego oraz czy działania zapobiegawcze są zgodne z zamysłem?

Korzystne może być odniesienie do zakładowej instrukcji korzystania z miejsca pracy, ponieważ zawierają one informacje o zagrożeniach zdrowia, wyposażeniu ochronnym oraz środkach ostrożności związanych z użyciem poszczególnych substancji.

Jeżeli podczas oceny nie stwierdzi się żadnych problemów, można odnieść się do instrukcji korzystania z miejsca pracy w związku z niebezpiecznymi substancjami lub materiałami w zwykłej ocenie miejsca pracy (APV).

Jeżeli podczas oceny wykryte zostaną nieodpowiednie warunki, należy opisać je w planie działania sporządzanym dla zwykłej oceny miejsca pracy, np. uwzględnić brak środków ochrony osobistej lub złą wentylację.

Pamiętaj, aby zebrać informacje ze wszystkich instrukcji miejsc pracy oraz sporządzić listę wszystkich produktów używanych w przedsiębiorstwie lub na placu budowy.

Na stronie internetowej BAR, www.styrpaastofferne.dk, umieszczono dodatkowe informacje o sporządzaniu chemicznej oceny miejsca pracy.