En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Oddziaływania biologiczne

Wiele prac niesie ze sobą niebezpieczeństwo narażenia na oddziaływania biologiczne. Dotyczy to m.in.:

  • Prac kanalizacyjnych
  • Prac remontowych wymagających kontaktu z odchodami gołębi i szczurów
  • Prac remontowych wymagających kontaktu z pleśnią i grzybem

Kanalizacja i ścieki

Wdychanie aerozoli i kontakt skóry ze ściekami może powodować wymioty i biegunkę. Zbędnego kontaktu można uniknąć, korzystając z kombinezonów jednorazowych lub specjalnej odzieży roboczej. Odzieży tej nie wolno zabierać ze sobą do domu i prać.
Jeżeli pracownik wykonuje przede wszystkim prace w kontakcie ze ściekami i szlamem kanalizacyjnym, musi zaszczepić się przeciw tężcowi, żółtaczce typu A oraz polio.
W przypadku innych prac, takich jak rozbiórka głównych rur odpływowych itp., należy zaszczepić się przeciw tężcowi.

Odchody gołębi i szczurów

Pył pochodzący z odchodów zwierzęcych może zawierać szkodliwe dla zdrowia endotoksyny. Dlatego też podczas prac remontowych należy przeprowadzić badania wstępne np. w piwnicach i na dachach.

Mają one na celu określenie zakresu występowania w miejscu pracy szkodliwych dla zdrowia odpadów pozostawianych przez ludzi i zwierzęta, takich jak odchody gołębi i szczurów lub strzykawki po narkotykach.
Prace należy zaplanować w taki sposób, aby przed ich rozpoczęciem usunąć szkodliwe dla zdrowia pozostałości. W tym celu należy używać wyposażenia ochronnego w formie ochrony dróg oddechowych, jednorazowego kombinezonu i rękawic.

Postępowanie z pleśnią i grzybem

Podczas wykonywania prac remontowych w konstrukcji budynków można natknąć się na pleśnie i grzyby. Pleśnie i grzyby można znaleźć zarówno w budynkach prywatnych, jak i państwowych instytucjach, szkołach itp. Niektóre rodzaje pleśni i grzybów mogą wydzielać szkodliwe dla zdrowia zarodniki i powodować różnego rodzaju dolegliwości. Najczęściej nie da się gołym okiem stwierdzić, czy dana pleśń lub grzyb są szkodliwe dla zdrowia, dlatego w kontakcie z nimi zawsze należy zachowywać szczególną ostrożność.

Podczas usuwania pleśni i grzybów należy chronić siebie i otoczenie przed ich szkodliwym dla zdrowia wpływem. Jednocześnie należy zapobiegać rozprzestrzenianiu się pyłu i zarodników grzybów. Pamiętaj, że przebywanie w zainfekowanych pomieszczeniach może być niebezpieczne. Dlatego należy poinformować o tym również ewentualnych użytkowników.

Unikaj dotykania materiałów pokrytych pleśnią i grzybami gołymi rękami.
Korzystaj z odkurzacza z filtrem H13 i zapobiegaj przedostawaniu się zarodników lub pyłu do oczu oraz ich wdychaniu.
Maszynę należy zdezynfekować po użyciu, a filtr wymienić lub zapieczętować ją do wyłącznego użytku do usuwania pleśni. Jeżeli maszyna nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją wyczyścić i wymienić filtry.

Używaj środków ochrony osobistej w formie:

  • dobrze przylegających rękawic i obuwia,
  • okularów,
  • pełnego kombinezonu, ew. jednorazowego,
  • maski turbo z filtrem A2/P3 lub ew. ochrony dróg oddechowych z dopływem tlenu.