En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Laser

Promieniowanie laserowe może prowadzić do uszkodzenia oczu i skóry. Dotyczy to zarówno promieniowania bezpośredniego, jak i odbitego. Lasery podzielono na klasy bezpieczeństwa, którym przypisano odpowiednie środki ostrożności. Są to klasy 1 i 2, w przypadku których wystarczającą ochronę stanowi odruch mrugania oraz klasę 3 i powyżej, dla których obowiązują szczególne środki ostrożności.

Klasyfikacja laserów i przypisanych im środków bezpieczeństwa musi być zgodna z normą europejską EN 60 825-1.
Do lasera musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim. Ponadto musi być on opatrzony tablicą ostrzegawczą.

Z lasera mogą korzystać jedynie osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę oraz otrzymały stosowne instrukcje dotyczące jego obsługi. Aby uniknąć niebezpiecznego promieniowania, wszystkie osoby znajdujące się w pomieszczeniu, w którym używany jest laser, muszą znać wymagane środki bezpieczeństwa.
Podczas wykonywania prac z wykorzystaniem lasera należy w odpowiednim, dobrze widocznym miejscu umieścić tablicę ostrzegawczą.

Laser kap 2
Pozostałe przepisy bezpieczeństwa:

  • Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień lasera.
  • Zawsze korzystaj z osłon przeciwpromiennnych.
  • Unikaj niebezpiecznych odbić od gładkich powierzchni i narzędzi.
  • Unikaj korzystania z narzędzi pomiarowych z lornetką.
  • Narzędzia pomiarowe umieszczaj poza zasięgiem promienia laserowego.
  • Wyłączaj laser, jeżeli nie jest on używany.
  • Nie używaj laserów wyższej klasy niż jest to konieczne.