En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Hałas

Hałas może powodować trwałe uszkodzenia słuchu, czyli nieuleczalne urazy ucha wewnętrznego. Ryzyko trwałego uszkodzenia narządów słuchu lub utraty słuchu zależy od natężenia i czasu narażenia na oddziaływanie hałasu.

Uszkodzenia narządów słuchu powstają szybko w ciągu kilku pierwszych lat narażenia na hałas. Dlatego ważne jest, aby od pierwszych dni chronić słuch, zdawać sobie sprawę z zagrożeń oraz dołożyć wszelkich starań do redukcji hałasu. Wiele osób zauważa swoją wadę słuchu dopiero z wiekiem.

Zarówno tinnitus (dzwonienie/szum w uszach), jak i hyperacusis (nadwrażliwość słuchu) są wynikiem oddziaływania hałasu.

Hałas szkodzi nie tylko zmysłowi słuchu. Jest on również czynnikiem wywołującym stres i może powodować podwyższenie ciśnienia krwi i przyspieszenie pulsu. Na dłuższą metę może prowadzić do nadwyrężenia i uszkodzenia organizmu.

Wartością graniczną dla hałasu panującego w miejscu pracy jest 85 dB(A), mierzona jako średnia podczas 8-godzinnego dnia pracy. Należy unikać zbędnego hałasu, nawet jeżeli nie przekracza on podanej wartości granicznej. Poziom hałasu musi być na tyle niski, aby był dopuszczony technicznie, a akustyczne warunki były zadowalające.

Jeżeli na hałas składają się silne impulsy, np. uderzanie narzędzi, wynik pomiaru hałasu należy zwiększyć o 5 dB(A), aby zapewnić rzeczywiste odniesienie do wartości granicznej. Silne impulsy definiowane są jako impulsy o górnej wartości ponad 115 dB(C), występujące przynajmniej raz na minutę.

Jeżeli wartość szczytowa przekracza 130-140 dB(C), do uszkodzenia słuchu może dojść nawet w wyniku krótkotrwałego lub rzadkiego narażenia na oddziaływanie hałasu. Nikt nie może być narażony na oddziaływanie hałasu o wartości ponad 137 dB(C).

Pracodawca ma obowiązek wygłuszać hałas, korzystając z odpowiednich pomocy technicznych. Jeżeli nie jest to możliwe, ma on obowiązek ograniczenia czasu, w którym poszczególne osoby przebywają w hałasie lub zorganizowania prac w inny sposób, np. przeprowadzając głośne prace oddzielnie. Połączenie zabiegów wygłuszających hałas oraz działań organizacyjnych również może stanowić dobre rozwiązanie.

Jeżeli hałas przekracza 80 dB(A), lub jeżeli jest on szkodliwy lub bardzo uciążliwy, pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom wyposażenie ochrony słuchu.

W przypadku hałasu o wartości 85 dB(A) i powyżej, albo górnych wartości wynoszącej 137 dB(C) i powyżej, pracodawca ma obowiązek zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego wyposażenia ochrony słuchu od momentu rozpoczęcia prac.

Duńska Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym (BFA) zaleca użycie wyposażenia ochrony słuchu w każdym przypadku o wartości między 80 a 85 dB(A) w celu pewnego uniknięcia wady słuchu.

Wyposażenie ochrony słuchu jest jedynie rozwiązaniem awaryjnym – dowiedz się więcej w rozdziale o wyposażeniu ochronnym słuchu.

Przykłady środków technicznych:

  • Wygłuszaj hałas u jego źródła, np. wyłączając lub zatrzymując pracę nieużywanych urządzeń, oraz unikając uderzania metalu o metal.
  • Wygłuszaj hałas pochodzący z głośnych maszyn, np. poprzez zastosowanie dźwiękoszczelnej okładziny w szoferkach maszyn budowlanych, zamykanie kompresorów w oddzielnych pomieszczeniach, śluzy dźwiękoszczelne.
  • Tam, gdzie jest to możliwe, korzystaj z metod o mniejszej emisji hałasu, np. poprzez rozsadzenie zamiast wykuwania przy pomocy młota udarowego.
  • Ogranicz głośne prace poprzez np. wcześniejsze uwzględnianie otworów w podstawach betonowych, unikając w ten sposób konieczności późniejszego ich wykuwania, lub np. poprzez zamówienie rozpór stalowych w odpowiednim rozmiarze, zapobiegając w ten sposób hałasowi podczas ich docinania.
  • Wybieraj narzędzia dobrej jakości i jak najcichsze maszyny.

Inne środki ostrożności:

  • Ogranicz czas przebywania w głośnych miejscach. Można to osiągnąć poprzez przydzielanie do wykonywania danej pracy większej liczby osób.
  • W razie możliwości kupuj jak najcichsze maszyny.
  • Planuj prace tak, aby poszczególni pracownicy nie narażali się nawzajem na oddziaływanie hałasu.
  • Inwestor oraz doradcy mają możliwość znacznej redukcji hałasu w ramach planu BHP.

Pamiętaj, że dostawca maszyn ma obowiązek podać dane dotyczące emisji hałasu, jeżeli jej poziom przekracza 70 dB(A) w obrębie stanowiska operatora maszyny. W razie konieczności również w instrukcji obsługi zawarte powinny być informacje o odpowiednim rozstawieniu i montażu urządzenia z uwzględnieniem redukcji hałasu. Opisane powinny być również odpowiednie zabiegi wygłuszające (np. zamykanie w oddzielnych pomieszczeniach) oraz zastosowanie wyposażenia ochrony słuchu.