En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Farby

Farby zawierają m.in. substancje wiążące, pigmenty i mogą zawierać różnego rodzaju rozpuszczalniki. Unikaj wdychania oparów farb i kontaktu farby ze skórą, jeżeli zawiera ona rozpuszczalniki organiczne. Podczas natryskiwania farby istnieje ryzyko wdychania zarówno aerozolu (mgły powstałej w wyniku opryskiwania), jak i oparów rozpuszczalników. Aerozole mogą zawierać szkodliwe dla zdrowia pigmenty metaliczne (związki ołowiu, chromu lub niklu) i tym samym stanowić niebezpieczeństwo podczas wdychania.

Farby mogą poza tym zawierać substancje podrażniające i alergeny.

Rozcieńczanie farby

Po rozcieńczeniu farby może dojść do zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa. Dlatego też zawsze należy podawać kody dla gotowej do użycia mieszanki (po rozcieńczeniu). Np. rozcieńczenie farby (oznakowanej kodem 2-2) rozpuszczalnikiem (oznakowanym kodem 3-1) powoduje zazwyczaj zmianę kodu na 3-2 i tym samym wymaga zaostrzenia środków bezpieczeństwa.

Zakazy

Niektórym pracom malarskim przypisane są maksymalne dopuszczalne kody. Dotyczy to np. prac wykonywanych w budynkach.