En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Ocena sytuacji, w której trzeba podnieść ciężar

Podczas podnoszenia i przenoszenia przedmiotów istnieje wiele czynników wpływających na obciążenie pleców.

Ocena, czy podniesienie danego przedmiotu będzie szkodliwe dla zdrowia, zależy przede wszystkim od jego ciężaru oraz odległości.
Przedstawione na rysunku schematy oceny: czerwony, żółty i zielony (schematy podnoszenia), wyznaczają granice ciężarów dla dwóch różnych odległości. Podnoszenie blisko ciała jest w praktyce rzadko możliwe, wymaga często zastosowania pasów do podnoszenia, dlatego też nie zostało uwzględnione w schemacie oceny.

ocena-sytuacji-w-ktorej-trzeba-podniesc-cie%cc%a8z%cc%87ar-img-1

Zielony zakres:
Zakłada się, że podnoszenie ciężkiego przedmiotu w zielonym zakresie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.

Czerwony zakres:
I odwrotnie, podnoszenie ciężaru w czerwonym zakresie schematu zawsze będzie postrzegane jako szkodliwe dla zdrowia i związane z poważnym urazem pleców. Dlatego też natychmiast należy podjąć środki zmniejszające to ryzyko.

Zakres żółty:
Podnoszenie ciężarów z żółtego zakresu również może być szkodliwe dla zdrowia, jeżeli na podnoszenie wpływ mają dodatkowo inne czynniki niż ciężar i odległość.

Dlatego też zawsze należy szczegółowo przeanalizować podnoszenie ciężarów z żółtego zakresu.
Przede wszystkim należy zbadać, czy obecne są następujące czynniki ograniczające bezpieczeństwo:

 • skłon pleców do przodu,
 • wykręcenie lub asymetryczne obciążenie pleców,
 • podniesione ramiona.

Jeżeli podczas podnoszenia ciężaru nie występuje żaden z powyżej wymienionych czynników, ciężar nie jest z reguły postrzegany jako zagrażający zdrowiu.

Jeżeli natomiast stwierdzi się obecność przynajmniej jednego z czynników, należy również wziąć pod uwagę czas trwania oraz częstotliwość podnoszenia.
Oceny dokonać należy zgodnie z poniższą tabelą:

ocena-sytuacji-w-ktorej-trzeba-podniesc-cie%cc%a8z%cc%87ar-img-2

ocena-sytuacji-w-ktorej-trzeba-podniesc-cie%cc%a8z%cc%87ar-img-4

Przenoszenie

ocena-sytuacji-w-ktorej-trzeba-podniesc-cie%cc%a8z%cc%87ar-img-3

Podczas podnoszenia lub przenoszenia przedmiotu mięśnie napięte są przez cały czas, co prowadzi do stosunkowo szybkiego ich zmęczenia. Jeżeli dodatkowo przemieszczasz się z przedmiotem, dochodzi do asymetrycznego obciążenia i wygięcia pleców.

Aby zmniejszyć ryzyko zderzeń z innymi przedmiotami, należy zadbać o to, aby przedmiot nie zasłaniał widoku ze względu na swój rozmiar i kształt, ani nie wpływał negatywnie na ułożenie ciała podczas jego podnoszenia. Potknięcia, poślizgnięcia lub zderzenia z innymi przedmiotami podczas przenoszenia ciężaru narażają ciało na duże obciążenie.

Powtarzające się niewielkie urazy zwiększają ryzyko nadwyrężenia na dłuższą metę. Należy unikać wnoszenia przedmiotów, poza mniejszymi narzędziami, po drabinach i schodach, ponieważ zwiększa to ryzyko poważnych urazów oraz grozi upadkiem.

Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie odpowiednich pomocy technicznych do transportu ciężkich przedmiotów w poziomie lub pionie, należy uwzględnić, co następuje:

 • Ciężar przedmiotu nie może przekraczać 20 kg, a odległość jego przenoszenia nie może być większa niż 20 m. Jednocześnie przedmiot należy przenosić w bliskim i symetrycznym ułożeniu względem ciała.
 • Jeden stopień schodów odpowiada odległości jednego metra. Jeżeli środek ciężkości przedmiotu znajduje się w odległości przedramienia lub 3/4 ramienia, maksymalny dopuszczalny ciężar przedmiotu redukowany jest odpowiednio do 12 i 6 kg.

Zapobieganie urazom powstałym w wyniku podnoszenia i przenoszenia

Odpowiednie zaplanowanie i wyposażenie miejsca pracy oraz użycie pomocy technicznych i prawidłowych metod pracy może zapobiegać nadwyrężeniom.

 • Pomocy technicznych należy używać do przenoszenia i montażu ciężkich i nieporęcznych ciężarów. Są to np. drzwi, okna, kaloryfery, umywalki, kalenice, krokwie, płyty dachowe, płyty gipsowe, szalunki, krawężniki, elementy betonowe, wsporniki itp.
 • Część prac można wyeliminować, dostarczając odpowiednio zapakowane materiały w odpowiednim miejscu i czasie.
 • Do załadunku i rozładunku ciężkich narzędzi i materiałów należy używać dźwigów samochodowych.
 • Materiały powinny być dostarczane i magazynowane w bliskim sąsiedztwie miejsc pracy i w sposób umożliwiający bezproblemowy transport lub montaż elementów z wykorzystaniem odpowiednich pomocy technicznych.
 • Do płyt gipsowych, elementów betonowych i innych części budowlanych zawsze musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim, zawierająca informacje dotyczące wagi oraz bezpiecznego użytkowania i montażu elementów.

ocena-sytuacji-w-ktorej-trzeba-podniesc-cie%cc%a8z%cc%87ar-img-5

 • Zamiast przenosić ręcznie należy w jak największym zakresie używać dźwigów, podnośników teleskopowych, wózków do płyt gipsowych oraz wózków magazynowych. Pracę ułatwić może dostarczenie na miejsce pracy płyt gipsowych itp. przyciętych na miarę i zapakowanych według kolejności użycia.
 • Należy zapewnić wyposażenie do wciągania przedmiotów na piętra, wózki i stoły robocze z wmontowanym podnośnikiem próżniowym ułatwiającym montaż itp.
 • Podnoszenia przedmiotów na wysokości poniżej kolan lub powyżej ramion można uniknąć, umieszczając przedmioty na kozłach, stołach lub wózkach roboczych, na odpowiedniej wysokości.

Technika podnoszenia i przenoszenia

Nie podnoś przedmiotu, jeżeli nie jesteś pewien, czy jesteś w stanie go unieść. Użycie odpowiedniej techniki podnoszenia i przenoszenia zmniejsza ryzyko urazów.

 • Podejdź blisko do przedmiotu. Stań przodem do niego, rozstaw stopy na szerokość bioder.
 • Oceń ciężar przedmiotu i położenie jego środka ciężkości.
 • Zapewnij sobie dobry chwyt.
 • Ugnij kolana i biodra, a plecy utrzymuj w równowadze, napinając mięśnie grzbietu i brzucha.
 • Przedmiot podnoś spokojnie, rozprostowując stawy kolanowe i biodrowe.
 • Trzymaj przedmiot blisko ciała, lekko uginając ramiona w łokciach.
 • Podnoś i przenoś przedmiot symetrycznie, tzn. po środku przed sobą lub z ciężarem równo rozłożonym na oba ramiona.
 • W obciążonej pozycji unikaj skrętów pleców. Utrzymuj wyprostowaną pozycję pleców, a skręty wykonuj obracając stopy.
 • Podczas odkładania przedmiotu wykonuj te same ruchy w odwrotnej kolejności.

Ponadto obowiązują następujące warunki:

 • Podłoże musi być równe i stabilne, a obuwie elastyczne i dobrze przylegające.
 • Droga transportu przedmiotu musi być uprzątnięta, dobrze oświetlona i możliwie równa. Nie może być ślisko.
 • Przenoszony przedmiot lub jego części nie mogą upaść i uderzyć niosącego ani innych osób.