En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Epoksydy i izocyjaniany

Związki epoksydów to silne alergeny, dlatego też klasyfikowane są jako substancje niebezpieczne.

epoksydy-i-izocyjaniany-img-1

Alergia może wystąpić już po krótkim czasie oddziaływania substancji. Egzema kontaktowa (egzema wynikająca z nadwrażliwości) pojawia się w szczególności w obrębie dłoni, a jej symptomami są zaczerwienienie, swędzenie, wysypka lub napełnione płynem pęcherze. W przypadku silnej egzemy skóra puchnie i wydziela płyn.

Epoksydy stosowane są m.in. w produktach malarskich, izolacjach przeciwwilgociowych, pokryciach podłóg, materiałach uszczelniających beton, substancjach uszczelniających oraz klejach. Osobom cierpiącym na egzemę, alergię na epoksydy lub nadmierną potliwość dłoni (hyperhidrosis manuum) nie wolno pracować z tego rodzaju produktami.

Izocyjaniany (poliuretany lub PU) mogą powodować egzemę i astmę alergiczną. Astma to nadwrażliwość płuc objawiająca się atakami duszności podczas narażenia na działanie substancji. Wiele izocyjanianów podejrzewa się o wywoływanie nowotworów i znajduje się na liście substancji rakotwórczych Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy.
Izocyjaniany używane są m.in. w produktach malarskich, klejach, podkładach pod dachy, masach uszczelniających, pokryciach podłóg oraz w miękkich i twardych piankach, np. prefabrykowane, izolowane rury ciepłownicze. W systemach dwuskładnikowych często pełnią rolę utwardzaczy. Obecnie utwardzacze i substancje czynne dostarczane są jako gotowe mieszanki.

Osobom cierpiącym na astmę, egzemę, alergię na izocyjaniany, przewlekłe choroby płuc lub nadmierną potliwość dłoni nie wolno korzystać z tych produktów.

Zakaz natryskiwania

Z zasady zabronione jest natryskowe malowanie poza do tego przeznaczonymi kabinami i boksami, wyposażonymi w wydajną wentylację. Aplikacja natryskowa jest jednakże dozwolona w określonych sytuacjach, np. w przypadku drewnianych podłóg w niektórych halach sportowych lub torów sportowych na zewnątrz. Niekiedy mogą obowiązywać czasowe ograniczenia dla tego typu prac, co zależne jest od konkretnej sytuacji. Prace natryskowe należy zgłosić w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy.

Szkolenia i instruktaż

Wszystkie osoby, które mają pracować z wykorzystaniem produktów zawierających epoksydy lub izocyjaniany, muszą przejść szczególne szkolenia. Jest to zwykłe szkolenie oraz krótki kurs dla prac z wykorzystaniem materiałów uszczelniających w zamkniętych opakowaniach. Ponadto pracodawca musi zadbać o przekazanie wystarczających instrukcji dotyczących wykonania konkretnych prac.

Środki ostrożności przy użyciu epoksydów i izocjanianów

Podczas prac z tymi substancjami należy używać jednorazowych rękawic oraz odzieży roboczej lub kombinezonu ochronnego, aby unikać ich kontaktu ze skórą. W miejscu pracy nie wolno jeść, pić ani palić tytoniu.

epoksydy-i-izocyjaniany-img-2
Zapobiegaj również wdychaniu ewentualnych oparów lub aerozoli. Pamiętaj, że wzrost temperatury np. podczas szlifowania nieutwardzonych produktów może powodować wydzielanie izocyjanianów.

epoksydy-i-izocyjaniany-img-3
W pomieszczeniach, w których wykonywane są tego typu prace, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi, mogą przebywać jedynie osoby wykonujące prace. Rozlany środek, resztki substancji, puste opakowania, zabrudzona odzież roboczą oraz jednorazowe rękawice należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach na odpady z dokładnym opisem ich zawartości.

Zaplecze socjalno-bytowe

Dodatkowo należy udostępnić oddzielne pomieszczenie przebieralni, w którym zwykła odzież oraz odzież robocza przechowywane są oddzielnie. Z pomieszczenia tego nie mogą korzystać osoby, które nie wykonują prac wymagających kontaktu z epoksydami i izocyjanidami. Ponadto należy zapewnić dostęp do toalety i łazienki z zimną i ciepłą wodą oraz pomieszczenia jadalnego, które musi być wolne od epoksydów i izocyjanianów, co oznacza, że nie wolno w nim składować brudnego wyposażenia ochrony osobistej.

epoksydy-i-izocyjaniany-img-4

W pobliżu miejsca pracy należy zapewnić dostęp do umywalki z bieżącą ciepłą wodą, środków czyszczących i odpowiedniego kremu do skóry. Krany nie mogą być obsługiwane ręcznie, ale np. za pomocą pedałów, czujników lub łokci.

Czyszczenie: Miejsce pracy, pomieszczenie przebieralni, pomieszczenia łazienkowe oraz jadalne należy na bieżąco czyścić.

Higiena osobista: Utrzymywanie higieny osobistej jest istotne. Przed każdą przerwą obiadową, wizytą w toalecie oraz zawsze po zakończeniu pracy należy myć twarz, dłonie i przedramiona. W razie konieczności po zakończeniu pracy należy wziąć prysznic. WAŻNE: W przypadku kontaktu substancji ze skórą należy dokładnie ją umyć, aby uniknąć reakcji alergicznej.

W pobliżu miejsca pracy również musi znajdować się wyposażenie pierwszej pomocy zawierające m.in. środek do płukania oczu.