En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Dym podczas spawania i cięcia

Dym i pył wydzielany podczas obróbki metali zawiera gazy i cząsteczki m.in. metali ciężkich, które mogą powodować przewlekłe zapalenie oskrzeli, astmę oraz nowotwory dróg oddechowych. Dzieje się tak w przypadku braku efektywnego odprowadzania zanieczyszczeń. Szczególnie niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza powstają, jeżeli elektrody, materiały lub ich powierzchnie zawierają np. cynk, miedź, ołów, kadm lub chrom.

Do usuwania dymu spawalniczego oraz pyłu szlifierskiego używaj odpowiednich instalacji wentylacyjnych i wyciągów. Jeżeli nie jest możliwy montaż centralnej wentylacji procesu roboczego, korzystaj przenośnych instalacji. Instalacja wentylacyjna musi być wyposażona w urządzenie kontrolne, informujące o ewentualnym niepoprawnym jej funkcjonowaniu.

W wielu przypadkach konieczne może być użycie odpowiedniej ochrony dróg oddechowych, np. maski turbo z właściwym filtrem lub wyposażenia z dopływem tlenu.

Spawanie i cięcie wszystkich rodzajów metali, a następnie ich szlifowanie mogą wykonywać jedynie osoby, które odbyły specjalne przeszkolenie w tym zakresie.