En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Asfalt (bitumy)

Prace asfaltowe to prace polegające na układaniu różnego rodzaju asfaltu drogowego, odlewaniu asfaltu, układaniu okryć dachowych z wykorzystaniem produktów bitumowych, izolacji mostów, izolacji przed wilgocią itp.

Produkty asfaltowe (bitumy) są zazwyczaj klasyfikowane jako niebezpieczne substancje lub materiały.

Podczas prac asfaltowych mogą być wydzielane szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza, a niektóre produkty w kontakcie ze skórą mogą wywoływać egzemy.

Jeżeli materiały asfaltowe powodują problemy związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem, muszą one zostać wymienione na inne, mniej niebezpieczne materiały.

Środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem prac asfaltowych lub prac z wykorzystaniem substancji bitumowych należy upewnić się, że w miejscu pracy znajduje się instrukcja korzystania z miejsca pracy. Dla prac z wykorzystaniem surowców wtórnych wystarczy sporządzić pisemną instrukcję.

Do klejenia nie wolno używać roztworów bitumenu, zawierających rozpuszczalniki organiczne. Jeżeli jednak występuje taka konieczność, np. w związku z ruchem drogowym, mogą one jednak być stosowane w okresie od 1 października do 1 kwietnia za zgodą organizacji ds. środowiska pracy.

Istnieje obecnie wiele produktów nadających się do klejenia i obróbki powierzchniowej, których użyć można w zastępstwie produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Podczas prac asfaltowych należy utrzymywać jak najniższą temperaturę. Ponadto należy zawsze przestrzegać wartości granicznych dla temperatury użycia poszczególnych rodzajów bitumów.

Naturalna i mechaniczna wentylacja

Prace asfaltowe wykonywane na zewnątrz należy planować w taki sposób, aby chronić pracowników przed szkodliwym działaniem dymu asfaltowego. W tym celu należy brać pod uwagę kierunek wiatru.

W celu uniknięcia wdychania szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza należy stosować odpowiednie środki ostrożności w formie np. przeniesienia prac do oddzielnych zamkniętych pomieszczeń, użycia pokryw na kotły, wentylacji, ciśnieniowych szoferek itp.

Aby uniknąć narażenia na dym asfaltowy, prace wykonywane na zewnątrz należy zaplanować w najlepszym możliwym stopniu oraz tak, aby nie były wykonywane bezpośrednio w chmurze dymu. Podczas planowania konieczne może być uwzględnienie kierunku wiatru.

Podczas korzystania z maszyn kontaktu z dymem asfaltowym można uniknąć, używając ciśnieniowych kabin obsługi, filtrów lub innych rozwiązań technicznych, takich jak np. tarcze cieplne umieszczone nad prasowarką.
Podczas prac asfaltowych wykonywanych w podwórzach lub innych miejscach o niedostatecznej wentylacji, dym można odprowadzać mechanicznie, np. za pomocą suszarki do ziarna.

Dym należy odprowadzać tą metodą podczas wykonywania prac asfaltowych w budynkach, np. budynkach przemysłowych i magazynach, lecz również w tunelach.

Środki ochrony osobistej

Do dyspozycji pracownicy zawsze muszą mieć wyposażenie ochronne, którego należy używać, jeżeli niemożliwe jest zapobieganie szkodliwemu wpływowi zanieczyszczenia powietrza w inny sposób. Zazwyczaj jako minimum należy korzystać z półmaski z filtrem A2P2 (którego można używać przez najwyżej 3 godziny w ciągu całego dnia pracy) lub wyposażenia turbo z takim samym typem filtra.

Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo kontaktu ze skórą, należy użyć środków ochrony osobistej, np. odpowiednich rękawic, obuwia i odzieży ochronnej, zapobiegających przenikaniu zachlapań, cząsteczek oraz ewentualnych rozpuszczalników. W przypadku wykonywania prac wymagających kontaktu z gorącymi materiałami asfaltowymi, środki ochrony osobistej muszą być wstanie wytrzymać wysokie temperatury. Odzież ochronną należy zmieniać po zabrudzeniu asfaltem lub emulsją.
Pracodawca ma obowiązek udostępniać odzież, rękawice i obuwie ochronne, które należy regularnie zmieniać. Pracodawca ma obowiązek zadbać o pranie i konserwację środków ochrony osobistej. Pracownicy mają natomiast obowiązek z nich korzystać. Środków ochrony osobistej nie wolno zabierać ze sobą do domu.

W przypadku zamoczenia odzieży ochronnej należy ją natychmiast zmieniać. W miejscu pracy zawsze musi być dostępny czysty zestaw.

Szkolenia

Prace mogą wykonywać jedynie osoby, które odbyły specjalne szkolenia lub otrzymały odpowiedni instruktaż od osób, które odbyły specjalne szkolenia zatwierdzone przez Duński Urząd Inspekcji Pracy. Instruktaż należy powtarzać co 4 tygodnie, zanim osoby nie przejdą odpowiedniego specjalistycznego szkolenia.

Zaplecze socjalno-bytowe

Należy zapewnić dostęp do przebieralni, toalety i łazienki z zimną i ciepłą wodą, a także pomieszczenia jadalnego, które musi być wolne od asfaltu.

Jeżeli prace mają miejsce z dala od kontenerów pracowniczych lub stałych miejsc zbiórki, należy zabrać ze sobą wodę, środki do mycia rąk i ręczniki.

Czyszczenie: Przebieralnie, łazienki i pomieszczenia jadalne należy na bieżąco czyścić.