En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Przewody gazowe

Prace przy przewodach z gazem wymagają odpowiedniego instruktażu i znajomości obowiązujących przepisów. Dlatego też pracownicy muszą otrzymać zarówno ustne, jak i pisemne informacje o zagrożeniu wypadkami i chorobami. To samo dotyczy instrukcji opisujących sposoby unikania pożaru, wybuchu, zatrucia i uduszenia.

Nadzór nad pracami musi sprawować osoba posiadająca wiedzę o udzielaniu pomocy w groźnych sytuacjach.

Wszyscy pracownicy muszą być zaznajomieni z „Zasadami udzielania pierwszej pomocy w wypadkach spowodowanych gazem”, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy dotyczącego prac związanych z przewodami gazowymi.

Zawsze korzystaj z przyrządów pomiarowych, sygnalizujących zbyt dużą koncentrację gazu w powietrzu.

gasledninger-kap-4-polsk

Używaj ochrony dróg oddechowych z dopływem tlenu, jeżeli gaz ma stężenie zagrażające zdrowiu ludzkiemu lub wypiera powietrze.

Prace z wykorzystaniem ochrony dróg oddechowych wymagają planowania. Wyczerpujące fizycznie prace można prowadzić jedynie przez krótki czas, po którym należy robić przerwy lub wykonywać je na przemian z innymi pracami.