En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Prace montażowe w pobliżu zbiorników wodnych

W przypadku wykonywania prac w pobliżu zbiorników wodnych, w miejscach takich jak np. porty, nabrzeża, mosty, rzeki, jeziora i tamy, obowiązują szczególne przepisy bezpieczeństwa.

Odpowiednie rozplanowanie prac ma za zadanie zapobieganie niebezpieczeństwom podczas pracy. W przeciwnym razie prace powinny być wykonywane przez kilku pracowników jednocześnie w taki sposób, aby żaden z nich nie był w pojedynkę.

Duński Urząd Żeglugi to instytucja odpowiedzialna za kwestie środowiska pracy na morzu. Wytyczne odnośnie prac budowlanych na morzu można znaleźć na stronie internetowej www.sofartsstyrelsen.dk.
Podczas wykonywania prac na wodzie, zarówno w pojazdach, jak i na platformie przytwierdzonej do lądu obowiązują przepisy Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy. Wszelkiego rodzaju inne prace na wodzie podlegają regulacjom Duńskiego Urzędu Żeglugi.

W związku z przygotowaniem i wykonywaniem projektów budowlanych w pobliżu zbiorników wodnych lub na morzu należy:

 • Opisać sposób, w jaki projekt może wpływać na bezpieczeństwo żeglugi (niebezpieczeństwo kolizji itp.) oraz ocenić, w jaki sposób można zmniejszyć ewentualne zagrożenia.
 • Przeprowadzić wywiad z użytkownikami wód oraz odpowiednimi organami władzy – zasięgnąć opinii stron, których projekt dotyczy, np. administracji portu, Duńskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Duńskiego Departamentu Wybrzeża itp.
 • Uzyskać zezwolenie od Duńskiego Urzędu Nadzoru Wybrzeża dotyczące oznakowania ewentualnych obszarów wód.
 • Zapewnić widoczność i dobrą komunikację statków roboczych:
  – W tym zapewnić możliwość komunikacji na kanałach żeglugi morskiej VHF.
  – Jeżeli długość statku nie przekracza 12 m, musi on być wyposażony w reflektor radarowy.
  – Jeżeli prace wykonywane są na obszarze często uczęszczanych wód, na statku, którego długość przekracza 12 m, należy zapewnić możliwość nadawania sygnałów AIS-A (Automatic Identification System Signal).
 • Najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac należy opublikować w duńskim biuletynie Efterretninger for Søfartende (EfS, pol. Wiadomości dla Marynarzy) nazwy statków, sygnały rozpoznawcze, używane kanały VHF oraz podać inne informacje związane z działalnością w celu umożliwienia innym uczestnikom żeglugi zaznajomienia się z nią.
 • Jeżeli projekt wymaga tymczasowego obszaru z ograniczeniami dla żeglugi, najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac złożyć odpowiedni wniosek w Duńskim Urzędzie Żeglugi.
 • Zwróć uwagę na szczególne środki ostrożności, jeżeli na danym terenie są rozmieszczone podmorskie kable komunikacyjne lub przewody rurowe.
 • Zwróć uwagę na różne wymagania odnośnie wyposażenia ochronnego w zależności od wykorzystywanego pojazdu.

Jeżeli istnieje ryzyko utonięcia, obowiązują specjalne wymagania organizacyjne. Przed rozpoczęciem prac:

 • Pracodawca ma obowiązek opracowania oceny pracy z zachowaniem środków ostrożności (plan pracy), umożliwiający bezpieczne jej wykonywanie.
 • Prace uważane są za szczególnie niebezpieczne, jeżeli istnieje ryzyko utonięcia. Dlatego też zawsze należy opracować plan BHP, który musi uwzględniać plan gotowości, plan ewakuacji oraz plany ćwiczeń.

Zazwyczaj wymaga się zapewnienia stosownego ekwipunku bezpieczeństwa. Konieczne może być również wykonywanie prac w kamizelce ratunkowej. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy stosować ogólne środki bezpieczeństwa, takie jak np. poręcze.

Odpowiednie rozplanowanie prac ma za zadanie zapobieganie niebezpieczeństwom podczas pracy. W przeciwnym razie prace powinny być wykonywane przez kilku pracowników jednocześnie w taki sposób, aby żaden z nich nie był w pojedynkę.

Prace na morzu

Osoby wykonujące prace na morzu zależne są od dostępnego na miejscu wyposażenia i nie mogą liczyć na pomoc z lądu. Podczas planowania prac zawsze należy uwzględniać siłę wiatru oraz warunki pogodowe, zapobiegając w ten sposób powstawaniu niebezpiecznych sytuacji. Jedną z możliwości jest całkowite lub tymczasowe wstrzymanie prac.

Na kafarze lub tratwie roboczej musi znajdować się niezatapialna jolka. Ponadto obowiązkowa jest również dostępność morskich kanałów VHF do użycia w razie wypadku. Można dodatkowo użyć sygnałów świetlnych itp.

anlaegsarbejde-ved-vand-kap-4-polsk

Petardy sygnalizujące powinny wchodzić w skład stałego wyposażenia miejsca pracy w szczególnie niebezpiecznych miejscach.

Wszystkie pojazdy, tratwy i kafary muszą być wyposażone w dźwig ratunkowy z linami, drabiny ratunkowe i gaśnicę pożarową. Ponadto na miejscu musi znajdować się drabina umożliwiająca powrót na pokład osobom, które wypadły za burtę.

Wszystkie osoby na pokładzie muszą otrzymać instrukcję dotyczącą korzystania z ekwipunku ratunkowego.

Kamizelka ratunkowa i pierwsza pomoc

Wszystkie osoby przebywające na pokładzie mają obowiązek noszenia kamizelki ratunkowej.

Oceń, czy konieczne jest zastosowanie kombinezonu ratunkowego, aby uniknąć wyziębienia organizmu.

Na pokładzie musi znajdować się również apteczka z opaską uciskową zapobiegającą utracie krwi w przypadku ran kończyn.

Przynajmniej jedna osoba z załogi musi być w stanie udzielać pierwszej pomocy, tzn. zatrzymać krwotok i wykonać sztuczne oddychanie.